artykuł nr 1

Zamówienia 2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE PAKIETU A, D, E i F

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU B i C 

 Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pn:

“Druk z dostawą materiałów promocyjno – reklamowych z podziałem na części”

ZAWIADOMIENIE

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 11-01-2017
 Data udostępnienia: 11-01-2017


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych w zakresie:

Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2),

Pakiet B - Druk offsetowy,

Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa,

Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+),

Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m),

Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+).

SIWZ wraz z zał. 1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ - próbki do wydruku

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja o otwarciu ofert

 

 Filharmonia Narodowa informuje, iż w dniu 8.12.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 362486 opublikowane zostało nieprawdziwe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych z podziałem na części.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 08-12-2016
 Data udostępnienia: 08-12-2016


Filharmonia Narodowa zaprasza do złożenia oferty

na dostawę bonów towarowych dla swoich pracowników w następującej ilości:

- 47 osób x 340 zł = 15 980

- 119 osób x 300 zł = 35 700

- 137 osób x 280 zł = 38 360 zł

Termin złożenia oferty w siedzibie zamawiającego – 9 grudnia 2016 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.15 w pokoju 419.

 Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 01-12-2016
 Data udostępnienia: 01-12-2016


Filharmonia Narodowa ogłasza informację

o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 

"Obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu

edukacyjnego 'Spotkania z muzyką' - sezon 2016/2017".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 05-08-2016
 Data udostępnienia: 11-08-2016


Filharmonia Narodowa ogłasza

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczące przetargu nieograniczonego na :

"Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej do Filharmonii Narodowej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 12-07-2016
 Data udostępnienia: 12-07-2016


Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

"Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej do Filharmonii Narodowej"

odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 05-07-2016
 Data udostępnienia: 05-07-2016


Filharmonia Narodowa ogałasza przetarg nieograniczony na :

"Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej do Filharmonii Narodowej"

termin składania ofert: 12.07.2016 godz. 11.00
miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5  00-950 Warszawa ,

sekretariat pok. nr. 109
otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 o godz. 11.15 w pok. nr 308

SIWZ Energia 2016.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 30-06-2016
 Data udostępnienia: 30-06-2016


Filharmonia Narodowa ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż oboju marki Marigaux nr fabr. 32852.

Cena wywoławcza brutto 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych)

Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 05.07.2016r. w zamkniętych kopertach z opisem ?oferta obój?.

Oferta powinna zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres i telefon

Proponowaną cenę

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona. Filharmonii przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę. Filharmonia zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Filharmonii Narodowej w Warszawie w godzinach 9:00-14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 17-06-2016
 Data udostępnienia: 17-06-2016


Filharmonia Narodowa ogłasza

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczące przetargu nieograniczonego na :

"Wymiana pół zasilających w rozdzielnicy głównej i układu SZR oraz dodatkowej rozdzielnicy w budynku Filharmonii Narodowej"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 16-06-2016
 Data udostępnienia: 16-06-2016


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie

 przetargu nieograniczonego na :

"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych
Filharmonii Narodowej"

zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 06-06-2016
 Data udostępnienia: 06-06-2016


Filharmonia Narodowa ogałasza

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy:przetargu nieograniczonego na :

"Przebudowę pomieszczenia na parterze na studio audio-video w FN etap I"

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 03-06-2016
 Data udostępnienia: 03-06-2016


Filharmonia Narodowa ogałasza przetarg nieograniczony na :

"Wymiana pół zasilających w rozdzielnicy głównej i układu SZR oraz dodatkowej rozdzielnicy w budynku Filharmonii Narodowej"

termin składania ofert: 15.06.2016 godz. 11.00
miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5  00-950 Warszawa , sekretariat pok. nr. 109
otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2016 o godz. 11.15 w pok. nr 308

SIWZ_ROZDZIELNIA.pdf

zal_nr_10_projekt kompletny.pdf

zal_nr_11_STWiORB.pdf

zal_nr_12_Przedmiar.pdf

zal_nr_13_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 27-05-2016
 Data udostępnienia: 27-05-2016


Filharmonia Narodowa ogałasza przetarg nieograniczony na :

"Przebudowę pomieszczenia na parterze na studio audio-video w FN etap I"

termin składania ofert: 02.06.2016 godz. 11.00
miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5  00-950 Warszawa , sekretariat pok. nr. 109
otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 o godz. 11.15 w pok. nr 308

SIWZ_2016_STUDIO_AUDIO.pdf

zalaczniki 10,11,12,13.zip

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 17-05-2016
 Data udostępnienia: 17-05-2016


Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych
Filharmonii Narodowej" 

Odpowiedz nr 1

Odpowiedz nr 2

Odpowiedz nr 3

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 13-05-2016
 Data udostępnienia: 13-05-2016


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego ZP/01/04/2016

unieważnienie

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 09-05-2016
 Data udostępnienia: 09-05-2016


Filharmonia Narodowa ogałasza przetarg nieograniczony na :

"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych
Filharmonii Narodowej"

termin składania ofert: 24.05.2016 godz. 11.00
miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5  00-950 Warszawa , sekretariat pok. nr. 109
otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2016 o godz. 11.15 w po. 309

SIWZ

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 04-05-2016
 Data udostępnienia: 04-05-2016


FILHARMONIA NARODOWA ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż instrumentów muzycznych:

ZAŁĄCZNIK - Wykaz instrumentów do sprzedaży

Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 20.05.2016r. w zamkniętych kopertach z opisem ?oferta (nazwa i numer fabryczny instrumentu)?.

Oferta winna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres i telefon;

- cenę proponowaną;

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży; 

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona. Filharmonii przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę. Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi w gmachu Filharmonii Narodowej dnia 23.05.2016r. o godz. 12:30. Filharmonia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyn.

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w uzgodnionym terminie w Dziale Administracyjno ? Gospodarczym, tel. 22 551 17 53 lub 22 551 17 51.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 04-05-2016
 Data udostępnienia: 04-05-2016


Ogłoszenie

dotyczy : Modernizacja wybranych pomieszczen w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa zawiadamia o zmianie treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania

ofert zamiast 25.04.2016 jest 04.05.2016

szczegóły w załączniku

zmiana terminu składania ofert w SIWZ

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 15-04-2016
 Data udostępnienia: 15-04-2016


Filharmonia Narodowa w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na : 

 Modernizację wybranych pomieszczeń w budynku Fiharmonii Narodowej w Warszawie

Termin składania ofert: 25.04.2016 godz. 11:00

miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa pok. 109 sekretariat ul. Jasna 5 00-950 Warszawa

SIWZ

zal.nr.10

 
 
 
 
 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 15-04-2016
 Data udostępnienia: 15-04-2016

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla

potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie"

Termin składania ofert : 11.04.2016r. godz 11:00

Miejsce składania ofert : Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa

Sekretariat pok. 109

SIWZ

Oswiadczenie

Oswiadczenie

Oswiadczenie

Formularz oferty

Wykaz sprzetu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 04-04-2016
 Data udostępnienia: 04-04-2016


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W postępowaniu nr ZP/01/01/2016, z dniem 31.01.2016 r. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firmie

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Z SIEDZIBĄW WARSZAWIE PRZY ULICY WOŁOSKIEJ 22 A.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 31-01-2016
 Data udostępnienia: 31-01-2016


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/01/01/2016 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA FILHARMONII NARODOWEJ

 Informacja

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 29-01-2016
 Data udostępnienia: 29-01-2016


INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

I ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej.

Nr postępowania: ZP/01/01/2016.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert, przesuwając dotychczasowy termin składania ofert o jeden dzień tj. z dnia 28.01.2016 r. godz. 11:00 na dzień 29.01.2016 r. godz. 11:00 oraz dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 29.01.2016 r. godz. 11:30.

Jednolita treść SIWZ umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.filharmonia.4bip.pl

Informacja

SIWZ

SIWZ zmiany

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski

 Data wytworzenia: 27-01-2016
 Data udostępnienia: 27-01-2016