Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna77792
   Status prawny3736
   Statut i uchwały3638
   Struktura własnościowa2273
   Majątek2244
   Przedmiot działalności3049
   Dane teleadresowe3678
   Skargi i wnioski1985
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające4632
   Organy doradcze1564
   Kadra kierownicza7096
   Struktura organizacyjna2355
   Regulamin organizacyjny1067
   Regulamin pracy2189
   Regulamin wynagradzania2541
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych812
Ogłoszenia
   Ogłoszenia12244
   Ogłoszenia o naborze14487
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2023723
   Zamówienia 20223069
   Zamówienia 202121741
   Zamówienia 202012588
   Zamówienia 201917744
   Zamówienia 201816069
   Zamówienia 201713681
   Zamówienia 201613727
   Zamówienia 20157701
   Zamówienia 2014, 2013, 201216082
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach21633
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2020320
   Sprawozdanie finansowe 2019505
   Sprawozdanie finansowe 2018490
   Sprawozdanie finansowe 2017909
   Sprawozdanie finansowe 2016695
   Sprawozdanie finansowe 20151007
   Sprawozdanie finansowe 2014875
   Sprawozdanie finansowe 2013845
   Sprawozdanie finansowe 2012821
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne1116
Bilety i rezerwacje
   Bilety3143
   Bilety on-line1975
   Rezerwacje2739
   Bilety na karcie PAY1151
Inne
   Współpraca sponsorska990
   Wynajem sal1200
   Dostępność583
   Ochrona danych osobowych826
   Rejestry, ewidencje i archiwa1345
   Informacje nieudostępnione w BIP1104
   Redakcja biuletynu1602
Łączna liczba odwiedzin:316381