Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że dokonała zamówienia na materiały nutowe w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, w związku z artystycznym wykonaniem koncertów w Filharmonii Narodowe...

Utworzony: 2022-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 09:35

2. Ogłoszenia o naborze

Przesłuchania do Chóru dla artystów współpracujących

P R Z E S Ł U C H A N I A dla artystów współpracujących z możliwością zatrudnienia etatowego Sopran, Alt, Tenor, Bas Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu przesłuchań: 29 maja 2022 Termin II etapu przesłuchań (Filharmonia Narodowa): 8-9 czerwca 2022 Etap I – ocena nagrań Kandydaci przesyłają nagrania wideo minimum dwóch utworów solowych. Nagrania muszą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Mile widziane będzie zróżnicowanie dotyczące czasu powstania utworów (epoka), ich charakt...

Utworzony: 2022-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 14:20

3. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że planuje zamówić materiały nutowe w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, w związku z artystycznym wykonaniem koncertów w Filharmonii Narodowej w War...

Utworzony: 2022-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 13:10

4. Zamówienia 2022

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystr...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Z...

Utworzony: 2022-05-04 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 21:19

5. Zamówienia 2022

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/02/04/2022 Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym ...

Utworzony: 2022-04-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 20:07

6. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że zawarła umowę z hotelami IBIS Warszawa Centrum oraz IBIS Styles Warszawa Centrum na zakwaterowanie Kyiv Symphony Orchestra w związku z artystycznym wykonaniem koncertów w Filharmo...

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 11:16

7. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Kyiv Symphony Orchestra na artystyczne wykonanie koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach sezonu artystycznego 2021/2022.

Utworzony: 2022-04-13 | Zmodyfikowany: 2022-04-13 17:44

8. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Andrzejowi Boreyce na artystyczne wykonanie koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach sezonu artystycznego 2021/2022.

Utworzony: 2022-04-13 | Zmodyfikowany: 2022-04-13 17:41

9. Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 15:17

10. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 15:12

11. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 15:08

12. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 13 CZERWCA – I ETAP i II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2022. Wskazane jest doświadczen...

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 14:55

13. Ogłoszenia o naborze

Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja B...

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyki. Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach: I etap w dniu 1 września 2022 r.: (do 6 uczestników, czas prezentacji do 20 minut) - repertuar przesłuchań: Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88 – praca nad utworem (zadane fragmenty) II etap w dniu 2 września 2022 r.: (do 3 uczestników, czas preze...

Utworzony: 2022-03-17 | Zmodyfikowany: 2022-03-17 14:12

14. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - kontrabas tutti

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY – KONTRABAS TUTTI - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 6 CZERWCA 2022 – I ETAP oraz 7 CZERWCA 2022– II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie...

Utworzony: 2022-03-09 | Zmodyfikowany: 2022-03-09 10:51

15. Zamówienia 2022

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/01/01/2022 Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem: https://fi...

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-01-21 19:30

16. Zamówienia 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2022 nr 2022/BZP 00030716/01/P

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-01-21 14:49

17. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) oferuje do sprzedaży klarnet basowy Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model Professional, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane (dalej zwany „Instrumentem”), zakupiony w 1998 roku, stan dobry. Instrument jest używany i nie podlega gwarancji, Filharmonia nie udziela na Instrument rękojmi za wady. Cena wywoławcza: 11.377,50 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sied...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:53

18. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu, Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Paweł Pruszkowski 532 140 363 ppruszkowski@filharmonia.pl Inspektor Chóru - Dariusz Golec 22 55 17 108 Sekretariat Sabina Roguska Piotr Dębski Witold Kosko 22 55 17 102/103 sekretariat@filharmonia.pl Dział Wydawnictw -- Kierownik Działu 22 55 17 112 Dział Organizacji Pracy Artystycznej - Ta...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:27

19. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Orchestra da camera Cameristi della Scala, Associazione Cameristi Scaligeri, Piazza Tricolore, 1 - 20129 Mediolan, Włochy, reprezentowanej przez UAB Riverside...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-13 13:29

20. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia AFiT sp. z o.o., ul. Grochowska 83, 04-186 Warszawa na reżyserię transmisji internetowych koncertów Filharmonii Narodowej w Warszawie w sezonie artystycznym 2...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-13 09:54