Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia 2024

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania c...

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/01/04/2024 Dokumentacja...

Utworzony: 2024-04-09 | Zmodyfikowany: 2024-04-09 20:28

2. Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2024-04-04 10:05

3. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - fagot

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko FAGOT (II głos) - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 17 i 18 września 2024 Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2024. Wskazane jest doświadczenie w specjalności fagot. ...

Utworzony: 2024-03-26 | Zmodyfikowany: 2024-03-26 16:00

4. Ogłoszenia o naborze

Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Przesłuchania z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach: - I etap w dniu 10 czerwca 2024 r.: godz. 9.15 – 13.00 (maksymalnie 8 prezentacji, do 20 minut każda) - repertuar przesłuchań: Wolfgang Amadeusz Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski flet Ludwig van Beethoven – Uwertury Coriolan i Egmont Johannes Brahms – II Symfonia D-dur op....

Utworzony: 2024-03-18 | Zmodyfikowany: 2024-03-18 14:17

5. Zamówienia 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 marca 2024 r. pod nr. 2024/BZP 00236400/01/P

Utworzony: 2024-03-07 | Zmodyfikowany: 2024-03-07 16:32

6. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 13:00

7. Zamówienia 2024

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania c...

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie (z podziałem na części) Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP...

Utworzony: 2024-02-14 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 18:02

8. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - altówka tutti

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – ALTÓWKA (PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 28 MAJA 2024 – I ETAP oraz 29 MAJA 2024 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3...

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-06 12:09

9. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2024-01-19 12:17

10. Zamówienia 2024

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania c...

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie (z podziałem na części) Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP...

Utworzony: 2024-01-12 | Zmodyfikowany: 2024-01-12 15:15

11. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Działu Wydawniczego

Ogłoszenie Filharmonia Narodowa w Warszawie (00-950) ul. Jasna 5 poszukuje odpowiedzialnego i dyspozycyjnego pracownika na stanowisko Kierownika Działu Wydawniczego. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Opis stanowiska: odpowiedzialność za wszystkie druki i wydawnictwa FN w tym redagowanie książki programowej, tekstów afiszów, ulotek, obwolut płyt i innych wydawnictw okolicznościowych redagowanie programów koncertowych, opracowywanie not biograficznych, adiustacje...

Utworzony: 2023-11-13 | Zmodyfikowany: 2023-11-13 14:55

12. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 12 września 2023 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro...

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 13:01

13. Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2022.

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 12:52

14. Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2021

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2021.

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 12:51

15. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży oboju

Ogłoszenie o sprzedaży oboju Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) oferuje do sprzedaży obój firmy „Ludwig Frank” LF-Berlin, model 12 BRILLANT, korpus grenadilla, mechanika pozłacana (dalej zwany „Instrumentem”), zakupiony w 2007 roku, stan dobry. Instrument jest używany i nie podlega gwarancji, Filharmonia nie udziela na Instrument rękojmi za wady. Cena wywoławcza: 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto. War...

Utworzony: 2023-10-04 | Zmodyfikowany: 2023-10-13 10:52

16. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu, Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Paweł Pruszkowski 532 140 363 ppruszkowski@filharmonia.pl Inspektor Chóru - Dariusz Golec 22 55 17 108 dgolec@filharmonia.pl Sekretariat Sabina Roguska Piotr Dębski Witold Kosko 22 55 17 102/103 sekretariat@filharmonia.pl Dział Wydawnictw - Ewa Chamczyk - Kierownik Działu 22 55 17 112 echam...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 13:52

17. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia MUSEEC SAS, Paris ((75010), 54 rue de Paradis, France, ("medici.tv") na reżyserię, rejestrację i transmisję internetową koncertu Filharmonii...

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-06-30 12:36

18. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Filharmonii Narodowej

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-06-09 15:25

19. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-04-06 | Zmodyfikowany: 2023-06-09 15:22

20. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży instrumentów muzycznych

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) ogłasza przetarg publiczny (dalej zwany „przetargiem”) na sprzedaż poniżej wskazanych instrumentów muzycznych będących własnością Filharmonii (dalej zwanych łącznie „instrumentami”). Lp. Nazwa instrumentu Marka Numer fabryczny Nr inw. FN rok prod. Cena wywoławcza 1 Waltornia podwójna F/B Ed. Kruspe 179.2004 2-329-805-5 2005 2 100,00 zł 2 Waltornia podwójna F/B Ed. Kruspe 180.004 2-328-805-5 2005 ...

Utworzony: 2023-05-26 | Zmodyfikowany: 2023-05-26 10:27