Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Kompleksowa usługa dotycząca energii elektr...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy ...

Utworzony: 2021-06-16 | Zmodyfikowany: 2021-06-16 11:59

2. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy tutti - altówka - pełny etat

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – ALTÓWKA (PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 7 WRZEŚNIA 2021 – I ETAP oraz 8 WRZEŚNIA 2021 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym termini...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 13:24

3. Zamówienia 2021

Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych

Przedmiot zamówienia: Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/01/04/2021

Utworzony: 2021-05-01 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:22

4. Dostępność

Deklaracja dostępności strony www.filharmonia.pl

Deklaracja dostępności strony www.filharmonia.pl.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-04-23 16:31

5. Zamówienia 2021

Modernizacja holu kasowego w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Modernizacja holu kasowego w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/03/03/2021

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 19:26

6. Zamówienia 2021

Modernizacja łazienek administracyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Roboty budowlane - modernizacja łazienek administracyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 19:24

7. Zamówienia 2021

Wymiana drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w budynku Filharmonii N...

Przedmiot zamówienia: Wymiana drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/02/03/2021

Utworzony: 2021-03-18 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 17:15

8. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista z-ca koncertmistrza

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 31 MAJA 2021 g. 9:00 – I ETAP oraz 1 CZERWCA 2021 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekra...

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 12:38

9. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach - WSTRZYMANE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID-19

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że zawarła umowę z hotelem Novotel World Trade Center LCC, Sheikh Zayed Road, Happiness St., P.O. Box 9622 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie na usługi noclegowe dla Orkiestry Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych za...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-23 11:06

10. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach - ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID-19

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że zawarła umowę z liniami lotniczymi Emirates Rządowa Spółka Handlowa oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na przeloty Warszawa-Dubaj-Warszawa dla Orkiestry Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych zamówień j...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2021-03-23 11:03

11. Dostępność

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021.

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-22 11:45

12. Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/12/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. ...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2021-03-17 15:09

13. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy I głos kontrabas

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY – I GŁOS - (KONTRABAS - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 24 MAJA 2021 g. 9:00 – I ETAP oraz 25 MAJA 2021 g. 16:00 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprze...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 14:03

14. Zamówienia 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamo?wien? Publicznych w dniu 01.02.2021 nr 2021/BZP 00004794/01/P - wersja 1

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 09:06

15. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że: udzieliła zamówienia Annie Kajetanowicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Filmowa „Grochowska 83” Anna Kajetanowicz (ul. Grochowska 83, 04-186 Wa...

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 14:29

16. Zamówienia 2020

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z...

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2); Pakiet B – Druk offsetowy; Pakiet C – Druk offsetowy (książka); Pakiet D – Druk cyfrowy; Pakiet E – Druk cyfrowy.

Utworzony: 2020-12-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 16:17

17. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na realizację obsługi graficznej Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja projektów graficznych dla Filharmonii Narod...

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 09:21

18. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na występy wybitnych wykonawców oraz orkiestr symfonicznych i kameralnych; - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezon...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 09:19

19. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na przeloty i usługi hotelowe dla Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz na transport instrumentów na występy w Chinach, Korei Płd., Zjednoczonych Emiratach Arabs...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 09:19

20. Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2019

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 11:49