Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00140552/01/P

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 12:23

2. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - WALTORNIA (na wysoką waltornię - 3,1, asystent) - PEŁ...

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko WALTORNIA (na wysoką waltornię - 3,1, asystent) - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 21 CZERWCA – I ETAP i 22 CZERWCA – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do ...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 15:05

3. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - wiolonczela tutti - pełny etat

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY TUTTI (WIOLONCZELA - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 20 CZERWCA 2023 – I ETAP oraz 21 CZERWCA 2023 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie ...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 11:09

4. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - kontrabas tutti - pełny etat

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY – KONTRABAS TUTTI - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 19 CZERWCA 2023 – I ETAP oraz 20 CZERWCA 2023– II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym termin...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 11:01

5. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 09:45

6. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista - pierwszy głos TRĄBKA

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA – PIERWSZY GŁOS TRĄBKA - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 22 MAJA 2023 – I ETAP oraz II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2023. Wskaz...

Utworzony: 2023-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-02-17 11:59

7. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, na udostępnienie materiałów nutowych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych...

Utworzony: 2023-02-10 | Zmodyfikowany: 2023-02-10 11:09

8. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista - harfa

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA – HARFA – 1/2 ETATU PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: UWAGA! ZMIANA TERMINU: 6 MARCA 2023 – I etap oraz 7 MARCA 2023 – II etap Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 styc...

Utworzony: 2022-11-07 | Zmodyfikowany: 2023-01-19 12:55

9. Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2023-01-03 15:25

10. Zamówienia 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2022 nr 2022/BZP 00030716/03/P

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-12-28 13:06

11. Wystąpienia pokontrolne

Protokół kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Utworzony: 2022-10-26 | Zmodyfikowany: 2022-12-12 16:01

12. Przedmiot działalności

Program działania Filharmonii Narodowej w sezonach artystycznych 2022/2025

Program działania Filharmonii Narodowej w sezonach artystycznych 2022/2025.

Utworzony: 2022-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-09-02 12:53

13. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy tutti - I skrzypce

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY TUTTI (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 20 WRZEŚNIA 2022 – I ETAP oraz 21 WRZEŚNIA 2022 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie...

Utworzony: 2022-06-07 | Zmodyfikowany: 2022-06-07 10:21

14. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu, Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Paweł Pruszkowski 532 140 363 ppruszkowski@filharmonia.pl Inspektor Chóru - Dariusz Golec 22 55 17 108 Sekretariat Sabina Roguska Piotr Dębski Witold Kosko 22 55 17 102/103 sekretariat@filharmonia.pl Dział Wydawnictw - Ewa Chamczyk - Kierownik Działu 22 55 17 112 echamczyk@filharmonia.pl Dz...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-01 11:27

15. Wynajem sal

Wynajem sal

Znakomite warunki obu sal koncertowych Filharmonii Narodowej (izolacja od hałasów zewnętrznych, świetna akustyka, klimatyzacja, nagłośnienie) sprawiają, że stały się one ulubionym miejscem spotkań ludzi nauki, sztuki i biznesu. Odbywają się w nich zjazdy, sympozja, konferencje i inne okolicznościowe wydarzenia. Sala Koncertowa posiada 1069 miejsca, a Sala Kameralna 378 miejsc. Informacje na temat wynajmu sal: Jarosław Janikowski jjanikowski@filharmonia.pl tel. kom. 576 311 422 tel. 22 55 17 129

Utworzony: 2017-04-03 | Zmodyfikowany: 2022-06-01 11:24

16. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że dokonała zamówienia na materiały nutowe w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, w związku z artystycznym wykonaniem koncertów w Filharmonii Narodowe...

Utworzony: 2022-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 09:35

17. Ogłoszenia o naborze

Przesłuchania do Chóru dla artystów współpracujących

P R Z E S Ł U C H A N I A dla artystów współpracujących z możliwością zatrudnienia etatowego Sopran, Alt, Tenor, Bas Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu przesłuchań: 29 maja 2022 Termin II etapu przesłuchań (Filharmonia Narodowa): 8-9 czerwca 2022 Etap I – ocena nagrań Kandydaci przesyłają nagrania wideo minimum dwóch utworów solowych. Nagrania muszą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Mile widziane będzie zróżnicowanie dotyczące czasu powstania utworów (epoka), ich charakt...

Utworzony: 2022-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 14:20

18. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że planuje zamówić materiały nutowe w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, w związku z artystycznym wykonaniem koncertów w Filharmonii Narodowej w War...

Utworzony: 2022-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 13:10

19. Zamówienia 2022

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystr...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Z...

Utworzony: 2022-05-04 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 21:19

20. Zamówienia 2022

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy Znak postępowania: ZP/02/04/2022 Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym ...

Utworzony: 2022-04-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 20:07