główna zawartość
artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Załączniki:
Plan zamówień publicznych 2020 78.648 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/12/2019

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g pkt 1 tej ustawy (tj. 750 000 euro).

Kod CPV: 92600000-7, 92610000-0

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/1/11/2019

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g pkt 1 tej ustawy (tj. 750 000 euro).

Kod CPV:

CPV: 92600000-7

CPV: 92610000-0

artykuł nr 4

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w Warszawie z podzailem na części

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w Warszawie z podzialem na części

artykuł nr 5

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/09/2019

Dotyczy:

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Załączniki:
Zawiadomienie 421.461 KB
Sprostowanie oczywistej omyłki 219.414 KB
artykuł nr 7

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Załączniki:
Informacja 230.755 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP 01/08/2019

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Załączniki:
Zawiadomienie 300.047 KB
artykuł nr 9

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/08/2019

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Załączniki:
Informacja 188.438 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu D - dotyczy ZP 01/07/2019

Dotyczy postępowania pn "Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,D,E,F".

Załączniki:
Zawiadomienie 90.226 KB
artykuł nr 11

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,D,E,F.

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na :

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem  na części : Pakiety A,B,C,D,E.

 

Pakiet A

( dane logowania do ftp :

user : filharmonia_zamowienia_ro

pass : Plakaty19! )

artykuł nr 12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/05/2019

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Zawiadomienie 206.077 KB
artykuł nr 13

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/05/2019

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 332.972 KB
artykuł nr 14

Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/05/2019

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”; numer postępowania ZP/01/05/2019

 

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załączniki:
SIWZ 1.186 MB
artykuł nr 15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/04/2019

ZP/01/04/2019

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Zawiadomienie 357.928 KB
artykuł nr 16

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/04/2019

ZP/01/04/2019

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 303.925 KB
artykuł nr 17

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/02/2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Załączniki:
Zawiadomienie 263.183 KB
artykuł nr 18

Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/04/2019

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków
w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy Prawo zamówień publicznych

Kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załączniki:
SIWZ z załącznikami 2-9 1.168 MB
artykuł nr 19

Zawiadomienie o wyniku konkursu - ZP/01/02/2019

Zawiadomienie o wyniku konkursu na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno – reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno – reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Znak sprawy: ZP/01/02/2019

Załączniki:
Zawiadomienie 426.070 KB
artykuł nr 20

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/02/2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 302.315 KB
artykuł nr 21

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/02/2019

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy Prawo zamówień publicznych

Kod CPV:

  1. 45000000-7 – roboty budowlane
  2. 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
  3. 45262120-8 – wznoszenie rusztowań
  4. 45262110-5 – demontaż rusztowań
  5. 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
  6. 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych

 

artykuł nr 22

Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno-reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/02/2019

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno-reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)

Znak postępowania: ZP/01/02/2019