główna zawartość
artykuł nr 1

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/02/2019

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy Prawo zamówień publicznych

Kod CPV:

  1. 45000000-7 – roboty budowlane
  2. 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
  3. 45262120-8 – wznoszenie rusztowań
  4. 45262110-5 – demontaż rusztowań
  5. 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
  6. 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych

 

Załączniki:
SIWZ wraz z załącznikami nr 2-9 1.344 MB
artykuł nr 2

Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno-reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/02/2019

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno-reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)

Znak postępowania: ZP/01/02/2019