główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-10-19 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017
Wykonanie: Piotr Dębski
2. Data: 2017-10-19 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017
Wykonanie: Piotr Dębski
3. Data: 2017-10-19 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017
Wykonanie: Piotr Dębski
4. Data: 2017-10-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017
Wykonanie: Piotr Dębski
5. Data: 2017-10-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017
Wykonanie: Piotr Dębski
6. Data: 2017-09-27 12:59
Dział: Działalność kulturalna > Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach
Wykonanie: Piotr Dębski
7. Data: 2017-09-27 12:58
Dział: Działalność kulturalna > Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach
Wykonanie: Piotr Dębski
8. Data: 2017-09-27 12:57
Dział: Działalność kulturalna > Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach
Wykonanie: Piotr Dębski
9. Data: 2017-09-13 14:48
Dział: Działalność kulturalna > Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o planowanych zamówieniach
Wykonanie: Piotr Dębski
10. Data: 2017-08-25 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/08/2017
Wykonanie: Piotr Dębski