główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-12-10 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018
Wykonanie: Piotr Dębski
2. Data: 2018-12-10 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018
Wykonanie: Piotr Dębski
3. Data: 2018-12-10 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018
Wykonanie: Piotr Dębski
4. Data: 2018-12-10 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018
Wykonanie: Piotr Dębski
5. Data: 2018-12-05 15:36
Dział: Działalność kulturalna > Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach
Wykonanie: Piotr Dębski
6. Data: 2018-10-30 10:33
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdanie finansowe 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe 2017
Wykonanie: Piotr Dębski
7. Data: 2018-10-30 10:33
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdanie finansowe 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe 2017
Wykonanie: Piotr Dębski
8. Data: 2018-10-15 10:41
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie
Wykonanie: Piotr Dębski
9. Data: 2018-10-15 10:39
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie
Wykonanie: Piotr Dębski
10. Data: 2018-10-15 10:15
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykonanie: Piotr Dębski