główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-10-15 10:41
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie
Wykonanie: Piotr Dębski
2. Data: 2018-10-15 10:39
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie
Wykonanie: Piotr Dębski
3. Data: 2018-10-15 10:15
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykonanie: Piotr Dębski
4. Data: 2018-10-15 10:15
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykonanie: Piotr Dębski
5. Data: 2018-10-15 10:13
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykonanie: Piotr Dębski
6. Data: 2018-10-15 10:13
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykonanie: Piotr Dębski
7. Data: 2018-10-15 10:09
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonanie: Piotr Dębski
8. Data: 2018-10-15 10:08
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonanie: Piotr Dębski
9. Data: 2018-10-15 10:08
Dział: Kontrole > Wystąpienia pokontrolne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonanie: Piotr Dębski
10. Data: 2018-09-12 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP 02/08/2018
Wykonanie: Piotr Dębski