główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 14:03

2. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 12:58

3. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2017/2018 udzielenie zamówień na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja transmi...

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 14:45

4. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyką" - sezon 2017/2018.

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-25 14:03

5. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania ZP/1/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidziany w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyka" - sezon 2017/2018.

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 11:07

6. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 20:24

7. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP01/06/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 09:55

8. Zamówienia 2017

Informacja - dotyczy ZP01/06/2017

Informacja wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Utworzony: 2017-06-30 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 09:51

9. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko: WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent) Przewidywany termin przesłuchań: 2 października 2017, godz. 9:00 – I etap 3 października 2017, godz. 17:00 – II etap Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w...

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:34

10. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP2/05/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:00

11. Zamówienia 2017

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego ...

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie. Znak postępowania: ZP 01/06/2017

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 18:16

12. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyniku oceny ofert w etapie II oraz Zawiadomienie o wyniku oceny ofe...

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-13 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 12:28

13. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP2/05/2017

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-06-13 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 11:53

14. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-06 | Zmodyfikowany: 2017-06-06 15:41

15. Zamówienia 2017

Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu ZP 1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-06-05 13:53

16. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży KLARNET BASOWY Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model PROFESSIONAL, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane. W komplecie ustnik YAMAHA 4C, ligatura i ochraniacz, pasek, futerał. Instrument został zakupiony w 1998 roku, stan dobry, wymagający przeglądu i korekty. Cena wywoławcza instrumentu wynosi 21.683,77 PLN. Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 16.06.2017 w zamknięt...

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-06-02 10:39

17. Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie o sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży używane komputery, serwery, drukarki, monitory, UPS-y. Komputery stacjonarne niekompletne (brak dysków) marki HP model 7800 i 6000, Dell Vostro, Fujitsu Esprimo. Drukarka OKI ML 4410 zepsuta, monitory LCD 17” sprawne, UPS-y Smart z uszkodzonymi akumulatorami. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 17 153. Ogłoszenie o sprzedaży waltorni Filharmonia Narodowa oferuje do sprz...

Utworzony: 2014-06-25 | Zmodyfikowany: 2017-06-02 10:39

18. Bilety

Bilety

Informacja telefoniczna o biletach (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00): 22 55 17 127, 22 55 17 128, 22 55 17 149, 22 55 17 188 Informacja internetowa: bilety@filharmonia.pl Kasy biletowe: od ul. Sienkiewicza (Sala Koncertowa) otwarte: pon-sob: 10:00-14:00 i 15:00-19:00 niedziela (przed koncertami dla dzieci): 10:00-14:00 niedziela (przed koncertami wieczornymi): od 16:00 do godziny koncertu 22 55 17 130, 22 55 17 131 od ul. Moniuszki (Sala Kameralna) otwarte: niedziela (przed kon...

Utworzony: 2017-03-31 | Zmodyfikowany: 2017-06-01 11:25

19. Rezerwacje

Rezerwacje

Informacja telefoniczna o rezerwacjach (godz. 9.00 - 15.00): 22 55 17 127, 22 55 17 128, 22 55 17 149, 22 55 17 188 Informacja internetowa: bilety@filharmonia.pl Kasy biletowe: od ul. Sienkiewicza (Sala Koncertowa) otwarte: pon-sob: 10:00-14:00 i 15:00-19:00 niedziela (przed koncertami dla dzieci): 10:00-14:00 niedziela (przed koncertami wieczornymi): od 16:00 do godziny koncertu 22 55 17 130, 22 55 17 131 od ul. Moniuszki (Sala Kameralna) otwarte: w dniu koncertu od 16:00 do godziny koncertu...

Utworzony: 2017-03-31 | Zmodyfikowany: 2017-06-01 11:25

20. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania ZP2/05/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-06-01 | Zmodyfikowany: 2017-06-01 11:14