główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 11:51

2. Zamówienia 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. w Filharmonii Narodowej ...

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 15:47

3. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu, Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Tadeusz Boniecki 22 55 17 106 tadeusz@boniecki.net Inspektor Chóru - Dariusz Golec 22 55 17 108 Dział Programowy - Agnieszka Mazur - Kierownik Działu 22 55 17 112 agnieszka@filharmonia.pl Dział Promocji - Grażyna Paszkowska - Kierownik Działu 22 55 17 105 gpaszkowska@filharmonia.pl Dział Ed...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 12:36

4. Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/12/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. ...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 12:48

5. Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/1/11/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. ...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 14:07

6. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 27 STYCZNIA 2020 – I ETAP oraz 28 STYCZNIA 2020 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekracz...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 11:37

7. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na przeloty Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz na transport instrumentów na występy w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii oraz Korei Płd.; -...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:23

8. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 zatrudnić akustyka-reżysera dźwięku - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezonu 2019/2020.

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:21

9. Zamówienia 2019

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w...

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w Warszawie z podzialem na części

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 16:32

10. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 zakup instrumentów muzycznych - kotłów o wielkości 23" oraz 32"; - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezonu 2019/2020.

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:29

11. Zamówienia 2019

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych wraz z niezbędnymi komponentami i świa...

Dotyczy: Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 12:39

12. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - Dyrygent-Asystent Dyrektora Chóru

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Chóru Filharmonii Narodowej Bartosza Michałowskiego w sezonie 2019/2020 z możliwością przedłużenia na kolejny sezon. W konkursie mogą wziąć udział dyrygenci polscy, posiadający dyplom ukończenia wyższej uczelni muzycznej na kierunku dyrygentura chóralna lub dyrygentura symfoniczna (należy wykazać doświadczenie w pracy z chórem), urodzeni po 20 października 1984 roku. Termin nadsyłania zgłosz...

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 08:36

13. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 10:47

14. Zamówienia 2019

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 15:30

15. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP 01/08/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 12:22

16. Zamówienia 2019

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/08/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 09:51

17. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Zawiadomienie o udzielonych zamówieniach

Zamawiający – Filharmonia Narodowa w Warszawie informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 w wyniku zamówienia dokonanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarła umowę z GRUPA ZIBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ul. Wirażowej 119, w przedmiocie dostawy fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej model D-274 firmy Steinway & Sons wraz z: oryginalnym pokrowcem, kółkami koncertowymi z hamulcami, ławą koncertową hydrau...

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 18:41

18. Organy zarządzające

Organy zarządzające

Dyrektor – Wojciech Nowak 22 55 17 102, 22 55 17 103 faks: 225517200 sekretariat@filharmonia.pl Dyrektor Artystyczny – Andrzej Boreyko 22 55 17 104 (Doradca Dyrektora Artystycznego Michał Sikora) faks: 22 55 17 200 msikora@filharmonia.pl Marianna Nieciecka – Główna Księgowa 22 55 17 141 mnieciecka@filharmonia.pl

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 11:31

19. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zak...

Dotyczy postępowania pn "Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,D,E,F".

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 15:28

20. Zamówienia 2019

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z...

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na : Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,C,D,E. Pakiet A ( dane logowania do ftp : user : filharmonia_zamowienia_ro pass : Plakaty19! )

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 16:30