główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-04-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 12:24

2. Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 12:15

3. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 12:13

4. Zamówienia 2019

Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w F...

Przedmiot zamówienia: Modernizacja sufitu - montaż płyt warstwowych stropowych sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych Kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 45421160...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 13:49

5. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2018/2019 zakupić fortepian koncertowy marki Steinway D na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-04 14:20

6. Zamówienia 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-rekla...

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji graficznej wizualizacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyłonienie wykonawcy usług graficznych przygotowania do druku materiałów promocyjno-reklamowych na rzecz Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1578) Znak postępowania: ZP/01/02/2019

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:41

7. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 10:29

8. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na druk ...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 14:55

9. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na usługę kompl...

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 14:10

10. Zamówienia 2018

Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpi...

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 14:07

11. Zamówienia 2018

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubez...

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie

Utworzony: 2018-12-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-27 14:29

12. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert i otwarcia ofert - przetarg nieogran...

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ”Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej”, numer postępowania: ZP/02/12/2018

Utworzony: 2018-12-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-27 10:36

13. Zamówienia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-rekla...

Przedmiot zamówienia: Druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2), Pakiet B - Druk offsetowy, Pakiet C - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+), Pakiet D - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m), Pakiet E - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+). Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nas...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-22 00:23

14. Zamówienia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. w Filharmonii Narodowej ...

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2018-12-21 11:17

15. Zamówienia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharm...

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy. Kod CPV: 66 51 00 00 – 8: usługi ubezpieczeniowe 66 51 50 00 – 3: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utrat...

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 14:21

16. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 15:36

17. Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2017

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 10:33

18. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:41

19. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:15

20. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:13