główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

Ocena nośności elementów konstrukcji przekrycia dachu (po wykonaniu prac modernizacy...

Wykonanie: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, sierpień 2018

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:34

2. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/01/07/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 09:58

3. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 20:15

4. Zamówienia 2018

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/01/07/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 10:49

5. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 13:03

6. Zamówienia 2018

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dyst...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. po...

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:50

7. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2018/2019 udzielenie zamówień na realizację obsługi graficznej Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja projektów graficznych dla Filharmonii Narod...

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-28 10:34

8. Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2016

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 23:20

9. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

BILETY I ABONAMENTY Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonią Narodową”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Narodową. Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuję, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych. Jeżeli chcą ...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 17:30

10. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - ZP/01/05/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2018-06-25 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 10:25

11. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Filharmonii Narodowej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Filharmonia Narodowa w Warszawie, zwana dalej „Filharmonią”, jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu. § 2. 1. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działa...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 09:58

12. Zamówienia 2018

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/01/05/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:08

13. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży gablot

Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży gabloty na materiały reklamowe, plakaty, etc. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 17 151.

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:08

14. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy tutti - II skrzypce

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – II SKRZYPCE (PEŁEN ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 24 WRZEŚNIA 2018 – I ETAP oraz II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 20...

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 17:38

15. Zamówienia 2018

Modernizacja wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/05/2018...

Przedmiot zamówienia: Modernizacja wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie Znak postępowania: ZP/01/05/2018 Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro). Kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 451...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 18:04

16. Dane teleadresowe

Kontakt

Filharmonia Narodowa 00-950 Warszawa ul. Jasna 5 Strona internetowa www.filharmonia.pl Centrala 22 55 17 111 Sekretariat 22 55 17 102, 22 55 17 103 faks: 22 55 17 200 E-mail sekretariat@filharmonia.pl filharmonia@filharmonia.pl Informacja o biletach (pn.-pt., godz. 9.00 - 15.00) 22 55 17 127, 22 55 17 128, 22 55 17 149, 22 55 17 188 bilety@filharmonia.pl Kasy biletowe Sala Koncertowa - 22 55 17 130, 22 55 17 131 Sala Kameralna - 22 55 17 132 NIP 525-000-97-43 Numer konta bankowego Bank Gospod...

Utworzony: 2014-05-12 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 17:10

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 37 RODO Filharmonia Narodowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Narodowej...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 12:58

18. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu - Danuta Zdanowska-Rymarowicz 22 55 17 110 koordynacja@filharmonia.pl Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Tadeusz Boniecki 22 55 17 106 tadeusz@boniecki.net Inspektor Chóru - Sławomir Kaszuba 22 55 17 108 skaszuba@filharmonia.pl Dział Programowy - Agnieszka Mazur - Kierownik Działu 22 55 17 112 agnieszka@filharmonia.pl Dział P...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 16:40

19. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacja o sposobach składania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej w Warszawie Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Regulaminem organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej w Sekretariacie Dyrektora lub innym Dziale Filharmonii Narodowej: sekretariat@filharmonia.pl faks: 22 55 17 200 Informacje o stan...

Utworzony: 2017-03-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 16:37

20. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2018/2019 udzielenie zamówień na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja transmi...

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 09:40