główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-rekla...

Przedmiot zamówienia: Druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2), Pakiet B - Druk offsetowy, Pakiet C - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+), Pakiet D - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m), Pakiet E - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+). Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nas...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:56

2. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 15:36

3. Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2017

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 10:33

4. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:41

5. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:15

6. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:13

7. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:08

8. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP 02/08/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2018/2019

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 14:33

9. Zamówienia 2018

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 02/08/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2018/2019

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 19:51

10. Ogłoszenia

Ocena nośności elementów konstrukcji przekrycia dachu (po wykonaniu prac modernizacy...

Wykonanie: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, sierpień 2018

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:34

11. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/01/07/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 09:58

12. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 20:15

13. Zamówienia 2018

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/01/07/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 10:49

14. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 13:03

15. Zamówienia 2018

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dyst...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. po...

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:50

16. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2018/2019 udzielenie zamówień na realizację obsługi graficznej Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja projektów graficznych dla Filharmonii Narod...

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-28 10:34

17. Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2016

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 23:20

18. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

BILETY I ABONAMENTY Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonią Narodową”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Narodową. Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuję, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych. Jeżeli chcą ...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-26 17:30

19. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - ZP/01/05/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2018-06-25 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 10:25

20. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Filharmonii Narodowej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Filharmonia Narodowa w Warszawie, zwana dalej „Filharmonią”, jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu. § 2. 1. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działa...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 09:58