główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-rekla...

Przedmiot zamówienia: Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2) Pakiet B - Druk offsetowy Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+) Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m) Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+) Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie prze...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 15:04

2. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że udzieliła zamówienia Insula orchestra na artystyczne wykonanie koncertu w sezonie artystycznym 2017/2018 w ramach abonamentu D2, Z2.

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:20

3. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017 Przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 11:50

4. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert  - dotyczy postępowania  ZP/01/10/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 13:45

5. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-25 12:00

6. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 12:58

7. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2017/2018 udzielenie zamówień na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja transmi...

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 14:45

8. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyką" - sezon 2017/2018.

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-25 14:03

9. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania ZP/1/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidziany w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyka" - sezon 2017/2018.

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 11:07

10. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 20:24

11. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP01/06/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 09:55

12. Zamówienia 2017

Informacja - dotyczy ZP01/06/2017

Informacja wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Utworzony: 2017-06-30 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 09:51

13. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko: WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent) Przewidywany termin przesłuchań: 2 października 2017, godz. 9:00 – I etap 3 października 2017, godz. 17:00 – II etap Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w...

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:34

14. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP2/05/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:00

15. Zamówienia 2017

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego ...

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie. Znak postępowania: ZP 01/06/2017

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 18:16

16. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyniku oceny ofert w etapie II oraz Zawiadomienie o wyniku oceny ofe...

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-13 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 12:28

17. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP2/05/2017

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2017-06-13 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 11:53

18. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-06 | Zmodyfikowany: 2017-06-06 15:41

19. Zamówienia 2017

Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu ZP 1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-06-05 13:53

20. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży KLARNET BASOWY Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model PROFESSIONAL, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane. W komplecie ustnik YAMAHA 4C, ligatura i ochraniacz, pasek, futerał. Instrument został zakupiony w 1998 roku, stan dobry, wymagający przeglądu i korekty. Cena wywoławcza instrumentu wynosi 21.683,77 PLN. Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 16.06.2017 w zamknięt...

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-06-02 10:39