główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia 2018

Modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali k...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/03/2018 Załącznik 1.1 Projekt budowlany Załącznik 1.2 Projekt wykonawczy Załącznik 1.3 Przedmiar robót

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 16:51

2. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - altówka i waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko: ALTÓWKA TUTTI (PEŁEN ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 18 CZERWCA 2018 – I ETAP 19 CZERWCA 2018 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:0...

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 11:45

3. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że dokonała zamówienia w firmie Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o. - agenta działającego w imieniu Air France - na przeloty Orkiestry Filharmonii Narodowej na występ w Paryżu. Przedmiotem powyższych zamówień jest przejazd na ...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 08:02

4. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że udzieliła zamówienia Houston Symphony na artystyczne wykonanie koncertów w sezonie artystycznym 2017/2018.

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 10:19

5. Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:02

6. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 13:59

7. Zamówienia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/03/01/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie ZP/03/01/2018

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 09:08

8. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że udzieliła zamówienia Kammerorchester Basel na artystyczne wykonanie koncertów w sezonie artystycznym 2017/2018.

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 12:06

9. Zamówienia 2018

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramo...

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam.wień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z p.źn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro). Kod CPV: 1. 48820000-2 – serwery, 2. 32420000-3 – urządzenia sieciowe, 3. 30213000-5 – komputery osobiste, 4. 30213100-6 – komputery przenośne, 5. 48000000-7 &ndas...

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 10:43

10. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że udzieliła zamówienia BigBand Deutsche Oper Berlin na artystyczne wykonanie koncertów w sezonie artystycznym 2017/2018.

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2018-01-24 09:15

11. Zamówienia 2017

Unieważnienie postępowania na Dostawę instalację i konfigurację sprzętu komputeroweg...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:54

12. Zamówienia 2017

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramo...

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro). Kod CPV: 48820000-2 – serwery, 32420000-3 – urządzenia sieciowe, 30213000-5 – komputery osobiste, 30213100-6 – komputery przenośne, 48000000-7 – różne pakiet...

Utworzony: 2017-12-21 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 13:18

13. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na...

Dotyczy postępowania ZP 01/11/2017: Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2) Pakiet B - Druk offsetowy Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+) Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m) Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)

Utworzony: 2017-12-20 | Zmodyfikowany: 2017-12-20 12:42

14. Zamówienia 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. w Filharmonii Narodowej ...

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Utworzony: 2017-12-19 | Zmodyfikowany: 2017-12-19 11:47

15. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-rekla...

Przedmiot zamówienia: Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2) Pakiet B - Druk offsetowy Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+) Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m) Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+) Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie prze...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 15:04

16. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że udzieliła zamówienia Insula orchestra na artystyczne wykonanie koncertu w sezonie artystycznym 2017/2018 w ramach abonamentu D2, Z2.

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:20

17. Zamówienia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017 Przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 11:50

18. Zamówienia 2017

Informacja z otwarcia ofert  - dotyczy postępowania  ZP/01/10/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 13:45

19. Zamówienia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-25 12:00

20. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 12:58