główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia 2019

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych wraz z niezbędnymi komponentami i świa...

Dotyczy: Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 13:36

2. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 10:47

3. Zamówienia 2019

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/09/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 15:30

4. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP 01/08/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 12:22

5. Zamówienia 2019

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 01/08/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2019/2020.

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 09:51

6. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Zawiadomienie o udzielonych zamówieniach

Zamawiający – Filharmonia Narodowa w Warszawie informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 w wyniku zamówienia dokonanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarła umowę z GRUPA ZIBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ul. Wirażowej 119, w przedmiocie dostawy fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej model D-274 firmy Steinway & Sons wraz z: oryginalnym pokrowcem, kółkami koncertowymi z hamulcami, ławą koncertową hydrau...

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 18:41

7. Organy zarządzające

Organy zarządzające

Dyrektor – Wojciech Nowak 22 55 17 102, 22 55 17 103 faks: 225517200 sekretariat@filharmonia.pl Dyrektor Artystyczny – Andrzej Boreyko 22 55 17 104 (Doradca Dyrektora Artystycznego Michał Sikora) faks: 22 55 17 200 msikora@filharmonia.pl Marianna Nieciecka – Główna Księgowa 22 55 17 141 mnieciecka@filharmonia.pl

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 11:31

8. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu - Danuta Zdanowska-Rymarowicz 22 55 17 110 koordynacja@filharmonia.pl Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Tadeusz Boniecki 22 55 17 106 tadeusz@boniecki.net Inspektor Chóru - Sławomir Kaszuba 22 55 17 108 skaszuba@filharmonia.pl Dział Programowy - Agnieszka Mazur - Kierownik Działu 22 55 17 112 agnieszka@filharmonia.pl Dział P...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 15:30

9. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zak...

Dotyczy postępowania pn "Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,D,E,F".

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 15:28

10. Zamówienia 2019

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z...

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na : Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części : Pakiety A,B,C,D,E. Pakiet A ( dane logowania do ftp : user : filharmonia_zamowienia_ro pass : Plakaty19! )

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 16:30

11. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-07-29 11:02

12. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży strugarko-grubościówki do obróbki drewna

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:16

13. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 udzielenie zamówień na przeloty Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz na transport instrumentów na występy Japonii; - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie konc...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 15:25

14. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 udzielenie zamówień na występy orkiestr symfonicznych i kameralnych; - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezonu 2019/2020.

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 15:24

15. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 udzielenie zamówień na występy wybitnych wykonawców; - przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezonu 2019/2020.

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 15:21

16. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że: - planuje w sezonie artystycznym 2019/2020 udzielenie zamówień na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja transm...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 15:20

17. Zamówienia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń stolarni ...

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 12:25

18. Regulamin pracy

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie

Regulamin pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie obowiązujący od dnia 2 września 1996.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 09:00

19. Zamówienia 2019

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń ...

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 12:54

20. Zamówienia 2019

Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowe...

Filharmonia Narodowa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie”; numer postępowania ZP/01/05/2019 Załącznik 1.1 Załącznik 1.2 Załącznik 1.3

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 13:22