główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2018

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:11

2. Zamówienia 2020

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 20:31

3. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Filharmonii Narodowej

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 15:22

4. Zamówienia 2020

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dyst...

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 11:34

5. Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/12/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. ...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 20:05

6. Zamówienia 2020

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 13:30

7. Zamówienia 2020

Dostawa półek dyskowych wraz z wyposażeniem do macierzy, licencji oprogramowania Com...

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Kod CPV: 48710000-8 – Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania; 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 374533...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-16 12:24

8. Zamówienia 2020

Remont łazienek reprezentacyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Remont łazienek reprezentacyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bu...

Utworzony: 2020-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-05 12:30

9. Zamówienia 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. w Filharmonii Narodowej ...

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-04-24 11:15

10. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową - przedmiotem powyższych zamówień jest komp...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 14:15

11. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy perkusja

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY – PERKUSJA - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 17 CZERWCA 2020 g. 14:00 – I ETAP oraz 18 CZERWCA 2020 g. 14:00 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekracz...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 11:33

12. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy I głos kontrabas

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko: MUZYK ORKIESTROWY – I GŁOS - (KONTRABAS - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 1 CZERWCA 2020 g. 9:00 – I ETAP oraz 2 CZERWCA 2020 g. 16:00 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w ni...

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 11:26

13. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że zawarła umowę z liniami lotniczymi Emirates Rządowa Spółka Handlowa oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na przeloty Warszawa-Dubaj-Warszawa dla Orkiestry Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych zamówień j...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-09 10:00

14. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że zawarła umowę z hotelem Novotel World Trade Center LCC, Sheikh Zayed Road, Happiness St., P.O. Box 9622 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie na usługi noclegowe dla Orkiestry Filharmonii Narodowej - przedmiotem powyższych za...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 12:08

15. Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że - planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na przeloty i usługi hotelowe dla Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz na transport instrumentów na występy w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japo...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 09:34

16. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista z-ca koncertmistrza

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 25 MAJA 2020 g. 9:00 – I ETAP oraz 26 MAJA 2020 g. 16:00 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nie...

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 09:55

17. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i o...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 11:51

18. Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor Chóru - Bartosz Michałowski 22 55 17 107 michalowski@filharmonia.pl Koordynator programu, Doradca Dyrektora Artystycznego - Michał Sikora 22 55 17 104 msikora@filharmonia.pl Inspektor Orkiestry - Tadeusz Boniecki 22 55 17 106 tadeusz@boniecki.net Inspektor Chóru - Dariusz Golec 22 55 17 108 Dział Programowy - Agnieszka Mazur - Kierownik Działu 22 55 17 112 agnieszka@filharmonia.pl Dział Promocji - Grażyna Paszkowska - Kierownik Działu 22 55 17 105 gpaszkowska@filharmonia.pl Dział Ed...

Utworzony: 2014-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 12:36

19. Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/1/11/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. ...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 14:07

20. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT) PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 27 STYCZNIA 2020 – I ETAP oraz 28 STYCZNIA 2020 – II ETAP Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekracz...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 11:37