główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN110478
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ24166
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 24166
   Status prawny 1649
   Statut i uchwały 1482
   Struktura własnościowa 1202
   Majątek 1122
   Przedmiot działalności 1795
   Dane teleadresowe 1777
   Skargi i wnioski 1070
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 2359
   Organy doradcze 424
   Kadra kierownicza 3106
   Struktura organizacyjna 663
   Regulamin pracy 380
   Regulamin wynagradzania 355
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 92
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 5259
   Ogłoszenia o naborze 1624
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2019 1458
   Zamówienia 2018 14035
   Zamówienia 2017 11969
   Zamówienia 2016 9758
   Zamówienia 2015 6767
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4511
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 8923
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2017 61
   Sprawozdanie finansowe 2016 89
   Sprawozdanie finansowe 2015 353
   Sprawozdanie finansowe 2014 229
   Sprawozdanie finansowe 2013 224
   Sprawozdanie finansowe 2012 226
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 103
Bilety i rezerwacje
   Bilety 295
   Bilety on-line 274
   Rezerwacje 349
   Bilety na karcie PAY 241
Inne
   Współpraca sponsorska 227
   Wynajem sal 227
   Ochrona danych osobowych 101
   Rejestry, ewidencje i archiwa 334
   Informacje nieudostępnione w BIP 327
   Redakcja biuletynu 872