główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN127994
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ27537
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 27537
   Status prawny 1796
   Statut i uchwały 1610
   Struktura własnościowa 1280
   Majątek 1203
   Przedmiot działalności 1866
   Dane teleadresowe 1859
   Skargi i wnioski 1130
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 2503
   Organy doradcze 528
   Kadra kierownicza 3328
   Struktura organizacyjna 785
   Regulamin pracy 514
   Regulamin wynagradzania 479
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 128
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 5640
   Ogłoszenia o naborze 2252
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2019 9751
   Zamówienia 2018 14449
   Zamówienia 2017 12084
   Zamówienia 2016 10577
   Zamówienia 2015 6893
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4580
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 9763
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2017 144
   Sprawozdanie finansowe 2016 120
   Sprawozdanie finansowe 2015 402
   Sprawozdanie finansowe 2014 269
   Sprawozdanie finansowe 2013 268
   Sprawozdanie finansowe 2012 263
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 174
Bilety i rezerwacje
   Bilety 368
   Bilety on-line 366
   Rezerwacje 423
   Bilety na karcie PAY 273
Inne
   Współpraca sponsorska 269
   Wynajem sal 275
   Ochrona danych osobowych 140
   Rejestry, ewidencje i archiwa 398
   Informacje nieudostępnione w BIP 399
   Redakcja biuletynu 908