główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN170082
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ38753
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 38753
   Status prawny 2381
   Statut i uchwały 2091
   Struktura własnościowa 1560
   Majątek 1518
   Przedmiot działalności 2208
   Dane teleadresowe 2197
   Skargi i wnioski 1410
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 2973
   Organy doradcze 857
   Kadra kierownicza 4036
   Struktura organizacyjna 1249
   Regulamin organizacyjny 36
   Regulamin pracy 928
   Regulamin wynagradzania 896
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 323
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 6495
   Ogłoszenia o naborze 3855
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2020 6329
   Zamówienia 2019 15907
   Zamówienia 2018 14964
   Zamówienia 2017 12517
   Zamówienia 2016 12383
   Zamówienia 2015 7161
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4915
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 11799
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2018 12
   Sprawozdanie finansowe 2017 444
   Sprawozdanie finansowe 2016 316
   Sprawozdanie finansowe 2015 597
   Sprawozdanie finansowe 2014 470
   Sprawozdanie finansowe 2013 478
   Sprawozdanie finansowe 2012 448
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 430
Bilety i rezerwacje
   Bilety 1091
   Bilety on-line 968
   Rezerwacje 910
   Bilety na karcie PAY 469
Inne
   Współpraca sponsorska 471
   Wynajem sal 483
   Ochrona danych osobowych 329
   Rejestry, ewidencje i archiwa 664
   Informacje nieudostępnione w BIP 648
   Redakcja biuletynu 1113