główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN88554
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ20349
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 20349
   Status prawny 1408
   Statut i uchwały 1295
   Struktura własnościowa 1119
   Majątek 1030
   Przedmiot działalności 1705
   Dane teleadresowe 1646
   Skargi i wnioski 997
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1494
   Organy doradcze 317
   Kadra kierownicza 2785
   Struktura organizacyjna 437
   Regulamin pracy 163
   Regulamin wynagradzania 164
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 21
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 4537
   Ogłoszenia o naborze 1049
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2018 5455
   Zamówienia 2017 11619
   Zamówienia 2016 8592
   Zamówienia 2015 6697
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4423
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 7717
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2015 299
   Sprawozdanie finansowe 2014 191
   Sprawozdanie finansowe 2013 180
   Sprawozdanie finansowe 2012 188
Bilety i rezerwacje
   Bilety 241
   Bilety on-line 220
   Rezerwacje 246
   Bilety na karcie PAY 206
   Ochrona danych osobowych 20
Inne
   Współpraca sponsorska 190
   Wynajem sal 183
   Rejestry, ewidencje i archiwa 261
   Informacje nieudostępnione w BIP 276
   Redakcja biuletynu 834