główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN92458
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ20997
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 20997
   Status prawny 1440
   Statut i uchwały 1327
   Struktura własnościowa 1136
   Majątek 1045
   Przedmiot działalności 1723
   Dane teleadresowe 1676
   Skargi i wnioski 1014
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1528
   Organy doradcze 337
   Kadra kierownicza 2834
   Struktura organizacyjna 458
   Regulamin pracy 191
   Regulamin wynagradzania 180
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 35
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 4650
   Ogłoszenia o naborze 1169
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2018 7364
   Zamówienia 2017 11684
   Zamówienia 2016 8845
   Zamówienia 2015 6708
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4436
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 7963
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2016 25
   Sprawozdanie finansowe 2015 316
   Sprawozdanie finansowe 2014 201
   Sprawozdanie finansowe 2013 189
   Sprawozdanie finansowe 2012 195
Bilety i rezerwacje
   Bilety 253
   Bilety on-line 229
   Rezerwacje 257
   Bilety na karcie PAY 212
Inne
   Współpraca sponsorska 198
   Wynajem sal 191
   Ochrona danych osobowych 39
   Rejestry, ewidencje i archiwa 281
   Informacje nieudostępnione w BIP 287
   Redakcja biuletynu 845