główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN146293
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32709
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 32709
   Status prawny 1990
   Statut i uchwały 1802
   Struktura własnościowa 1383
   Majątek 1315
   Przedmiot działalności 2006
   Dane teleadresowe 1994
   Skargi i wnioski 1227
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 2717
   Organy doradcze 669
   Kadra kierownicza 3653
   Struktura organizacyjna 983
   Regulamin pracy 685
   Regulamin wynagradzania 642
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 195
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 5970
   Ogłoszenia o naborze 2779
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2020 421
   Zamówienia 2019 15109
   Zamówienia 2018 14715
   Zamówienia 2017 12239
   Zamówienia 2016 11297
   Zamówienia 2015 6990
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4731
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 10604
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2017 272
   Sprawozdanie finansowe 2016 191
   Sprawozdanie finansowe 2015 472
   Sprawozdanie finansowe 2014 348
   Sprawozdanie finansowe 2013 340
   Sprawozdanie finansowe 2012 331
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 270
Bilety i rezerwacje
   Bilety 701
   Bilety on-line 697
   Rezerwacje 651
   Bilety na karcie PAY 349
Inne
   Współpraca sponsorska 336
   Wynajem sal 349
   Ochrona danych osobowych 200
   Rejestry, ewidencje i archiwa 495
   Informacje nieudostępnione w BIP 487
   Redakcja biuletynu 979