główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN69251
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ16893
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 16893
   Status prawny 1120
   Statut i uchwały 1024
   Struktura własnościowa 940
   Majątek 847
   Przedmiot działalności 1511
   Dane teleadresowe 1432
   Skargi i wnioski 821
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1225
   Organy doradcze 139
   Kadra kierownicza 2420
   Struktura organizacyjna 182
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 3957
   Ogłoszenia o naborze 467
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 9394
   Zamówienia 2016 7590
   Zamówienia 2015 6511
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4251
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 6701
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2015 134
   Sprawozdanie finansowe 2014 70
   Sprawozdanie finansowe 2013 59
   Sprawozdanie finansowe 2012 65
Bilety i rezerwacje
   Bilety 110
   Bilety on-line 88
   Rezerwacje 111
   Bilety na karcie PAY 80
Inne
   Współpraca sponsorska 80
   Wynajem sal 70
   Rejestry, ewidencje i archiwa 109
   Informacje nieudostępnione w BIP 124
   Redakcja biuletynu 726