główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN97577
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ21943
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 21943
   Status prawny 1483
   Statut i uchwały 1365
   Struktura własnościowa 1155
   Majątek 1066
   Przedmiot działalności 1740
   Dane teleadresowe 1701
   Skargi i wnioski 1027
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1567
   Organy doradcze 358
   Kadra kierownicza 2930
   Struktura organizacyjna 499
   Regulamin pracy 242
   Regulamin wynagradzania 215
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 49
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 4967
   Ogłoszenia o naborze 1295
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2018 9685
   Zamówienia 2017 11817
   Zamówienia 2016 9136
   Zamówienia 2015 6719
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4450
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 8248
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2016 55
   Sprawozdanie finansowe 2015 325
   Sprawozdanie finansowe 2014 206
   Sprawozdanie finansowe 2013 196
   Sprawozdanie finansowe 2012 201
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 19
Bilety i rezerwacje
   Bilety 264
   Bilety on-line 245
   Rezerwacje 271
   Bilety na karcie PAY 223
Inne
   Współpraca sponsorska 206
   Wynajem sal 200
   Ochrona danych osobowych 61
   Rejestry, ewidencje i archiwa 299
   Informacje nieudostępnione w BIP 297
   Redakcja biuletynu 852