główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN101414
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ22743
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 22743
   Status prawny 1517
   Statut i uchwały 1420
   Struktura własnościowa 1177
   Majątek 1086
   Przedmiot działalności 1760
   Dane teleadresowe 1724
   Skargi i wnioski 1046
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1602
   Organy doradcze 384
   Kadra kierownicza 2990
   Struktura organizacyjna 554
   Regulamin pracy 270
   Regulamin wynagradzania 248
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 60
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 5051
   Ogłoszenia o naborze 1399
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2018 11356
   Zamówienia 2017 11882
   Zamówienia 2016 9355
   Zamówienia 2015 6736
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4462
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 8484
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2017 18
   Sprawozdanie finansowe 2016 63
   Sprawozdanie finansowe 2015 332
   Sprawozdanie finansowe 2014 213
   Sprawozdanie finansowe 2013 202
   Sprawozdanie finansowe 2012 207
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 45
Bilety i rezerwacje
   Bilety 272
   Bilety on-line 252
   Rezerwacje 323
   Bilety na karcie PAY 226
Inne
   Współpraca sponsorska 209
   Wynajem sal 206
   Ochrona danych osobowych 68
   Rejestry, ewidencje i archiwa 308
   Informacje nieudostępnione w BIP 307
   Redakcja biuletynu 857