główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN205507
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ48278
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 48278
   Status prawny 2749
   Statut i uchwały 2470
   Struktura własnościowa 1757
   Majątek 1724
   Przedmiot działalności 2439
   Dane teleadresowe 2468
   Skargi i wnioski 1558
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 3258
   Organy doradcze 1035
   Kadra kierownicza 4507
   Struktura organizacyjna 1510
   Regulamin organizacyjny 255
   Regulamin pracy 1276
   Regulamin wynagradzania 1218
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 427
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 7470
   Ogłoszenia o naborze 4926
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2021 6157
   Zamówienia 2020 11555
   Zamówienia 2019 16376
   Zamówienia 2018 15134
   Zamówienia 2017 12684
   Zamówienia 2016 13326
   Zamówienia 2015 7291
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 5076
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 14852
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2019 115
   Sprawozdanie finansowe 2018 179
   Sprawozdanie finansowe 2017 562
   Sprawozdanie finansowe 2016 410
   Sprawozdanie finansowe 2015 682
   Sprawozdanie finansowe 2014 568
   Sprawozdanie finansowe 2013 568
   Sprawozdanie finansowe 2012 528
Kontrole
   Wystąpienia pokontrolne 604
Bilety i rezerwacje
   Bilety 1629
   Bilety on-line 1429
   Rezerwacje 1351
   Bilety na karcie PAY 587
Inne
   Współpraca sponsorska 588
   Wynajem sal 630
   Dostępność 48
   Ochrona danych osobowych 452
   Rejestry, ewidencje i archiwa 795
   Informacje nieudostępnione w BIP 781
   Redakcja biuletynu 1225