główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN80748
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ18884
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 18884
   Status prawny 1327
   Statut i uchwały 1204
   Struktura własnościowa 1075
   Majątek 986
   Przedmiot działalności 1655
   Dane teleadresowe 1581
   Skargi i wnioski 945
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1402
   Organy doradcze 277
   Kadra kierownicza 2660
   Struktura organizacyjna 361
   Regulamin pracy 92
   Regulamin wynagradzania 98
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 4328
   Ogłoszenia o naborze 816
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2018 2065
   Zamówienia 2017 11441
   Zamówienia 2016 8119
   Zamówienia 2015 6659
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4374
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 7267
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2015 257
   Sprawozdanie finansowe 2014 168
   Sprawozdanie finansowe 2013 155
   Sprawozdanie finansowe 2012 164
Bilety i rezerwacje
   Bilety 209
   Bilety on-line 190
   Rezerwacje 213
   Bilety na karcie PAY 177
Inne
   Współpraca sponsorska 170
   Wynajem sal 158
   Rejestry, ewidencje i archiwa 227
   Informacje nieudostępnione w BIP 233
   Redakcja biuletynu 811