główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN64661
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ15911
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 15911
   Status prawny 1060
   Statut i uchwały 967
   Struktura własnościowa 907
   Majątek 812
   Przedmiot działalności 1466
   Dane teleadresowe 1403
   Skargi i wnioski 804
Struktura organizacyjna
   Organy zarządzające 1185
   Organy doradcze 108
   Kadra kierownicza 2337
   Struktura organizacyjna 140
Ogłoszenia
   Ogłoszenia 3819
   Ogłoszenia o naborze 379
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 7368
   Zamówienia 2016 7255
   Zamówienia 2015 6434
   Zamówienia 2014, 2013, 2012 4210
Działalność kulturalna
   Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach 6443
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe 2015 110
   Sprawozdanie finansowe 2014 59
   Sprawozdanie finansowe 2013 53
   Sprawozdanie finansowe 2012 56
Bilety i rezerwacje
   Bilety 92
   Bilety on-line 76
   Rezerwacje 96
   Bilety na karcie PAY 70
Inne
   Współpraca sponsorska 68
   Wynajem sal 64
   Rejestry, ewidencje i archiwa 90
   Informacje nieudostępnione w BIP 106
   Redakcja biuletynu 713