artykuł nr 1

Protokół kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 23 sierpnia 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienie pokontrolne z 17 lipca 2018 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne z 15 listopada 2016 - Archiwum Państwowe w Warszawie