artykuł nr 1

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2); Pakiet B – Druk offsetowy; Pakiet C – Druk offsetowy (książka); Pakiet D – Druk cyfrowy; Pakiet E – Druk cyfrowy.

artykuł nr 2

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami

Przedmiot zamówienia:  Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony

artykuł nr 3

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 

1. 09310000-5 - elektryczność 

2. 65310000-9 - przesył energii elektrycznej 

Numer postępowania: ZP/01/06/2020

artykuł nr 4

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony 

artykuł nr 5

Dostawa półek dyskowych wraz z wyposażeniem do macierzy, licencji oprogramowania Commvault oraz komputerów i wysokiej jakości konwerterów audio, integralnych urządzeń do rejestracji dźwięku oraz przełączników sieciowych

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kod CPV: 

48710000-8 – Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania; 

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

37453300-1 – Dyski; 

30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych; 

317111120-0 – Przetworniki; 

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

30213000-5 – Komputery osobiste; 

32420000-3 – Urządzenia sieciowe