artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018

Załączniki:
Zawiadomienie165 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Załączniki:
Zawiadomienie218 KB
artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert116 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert i otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ”Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej”, numer postępowania: ZP/02/12/2018

Załączniki:
Treść zawiadomienia207 KB
artykuł nr 5

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Przedmiot zamówienia:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie