główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/03/01/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie

ZP/03/01/2018

Załączniki:
Zawiadomienie 476.521 KB
artykuł nr 2

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/03/01/2018

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam.wień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z p.źn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV:

1. 48820000-2 – serwery,

 2. 32420000-3 – urządzenia sieciowe,

 3. 30213000-5 – komputery osobiste,

 4. 30213100-6 – komputery przenośne,

 5. 48000000-7 – r.żne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Załączniki:
SIWZ 525.464 KB
Pytania i odpowiedzi 146.946 KB
Informacja z otwarcia ofert 76.360 KB