główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018

Załączniki:
Zawiadomienie 165.141 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Załączniki:
Zawiadomienie 218.398 KB
artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 116.242 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert i otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ”Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej”, numer postępowania: ZP/02/12/2018

Załączniki:
Treść zawiadomienia 206.558 KB
artykuł nr 5

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Przedmiot zamówienia:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie

Załączniki:
Odpowiedzi - część 1 1.597 MB
Odpowiedzi - część 2 292.809 KB
Odpowiedzi - część 3 494.481 KB
artykuł nr 6

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Załączniki:
Plan zamówień publicznych 2019 46.386 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/2/12/2018

Przedmiot zamówienia:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

 

Kod CPV:

66 51 00 00 – 8: usługi ubezpieczeniowe

66 51 50 00 – 3: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66 51 60 00 – 0: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66 51 21 00 – 3 : usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Załączniki:
SIWZ wraz z załącznikami 1.440 MB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/1/12/2018

Przedmiot zamówienia:

Druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części:

Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2),

Pakiet B - Druk offsetowy,

Pakiet C - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+),

Pakiet D - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m),

Pakiet E - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+).

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy.

Kod CPV:

CPV: 79823000-9

 

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP 02/08/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2018/2019

Załączniki:
Załącznik 227.355 KB
artykuł nr 10

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP 02/08/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z muzyką” – sezon 2018/2019

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 192.406 KB
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/01/07/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Zawiadomienie 288.706 KB
artykuł nr 12

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/01/07/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie”

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 225.991 KB
artykuł nr 13

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/07/2018

 

 Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro). 

Kod CPV: 

 

1. 09310000-5 - elektryczność; 

2. 65310000-9 - przesył energii elektrycznej 

 

Załączniki:
SIWZ 1.603 MB
Pytania do SIWZ 287.224 KB
artykuł nr 14

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - ZP/01/05/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
Zawiadomienie 337.160 KB
artykuł nr 15

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/01/05/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 199.029 KB
artykuł nr 16

Modernizacja wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/05/2018

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja wybranych pomieszczeń Filharmonii Narodowej w Warszawie

Znak postępowania:

ZP/01/05/2018

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV:

  1. 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
  2. 451111009 – roboty rozbiórkowe
  3. 45262520-2 – roboty murowe
  4. 45320000-3 – instalowanie drzwi
  5. 45442100-8 – roboty malarskie
  6. 45421153-1 – instalowanie zabudowanych mebli
 
artykuł nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/02/03/2018

Dotyczy:

Modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
Zawiadomienie 269.212 KB
artykuł nr 18

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZP/02/03/2018

Dotyczy:

Modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 216.643 KB
artykuł nr 19

Modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg budowlany :

 

Załącznik 1

Załączniki:
SIWZ 561.740 KB
Załącznik 156.606 KB
Załącznik 2 3.499 MB
Załącznik 3 239.302 KB
artykuł nr 20

Modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/03/2018

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: modernizacja poddasza - wymiana płyt gazobetonowych na płyty warstwowe sufitu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/03/2018

 

Załącznik 1.1 Projekt budowlany

Załącznik 1.2 Projekt wykonawczy

Załącznik 1.3 Przedmiar robót

Załączniki:
SIWZ 959.932 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 219.249 KB
artykuł nr 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/03/01/2018

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie

ZP/03/01/2018

Załączniki:
Zawiadomienie 476.521 KB
artykuł nr 22

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/03/01/2018

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam.wień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z p.źn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV:

1. 48820000-2 – serwery,

 2. 32420000-3 – urządzenia sieciowe,

 3. 30213000-5 – komputery osobiste,

 4. 30213100-6 – komputery przenośne,

 5. 48000000-7 – r.żne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Załączniki:
SIWZ 525.464 KB
Pytania i odpowiedzi 146.946 KB
Informacja z otwarcia ofert 76.360 KB