artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2016