artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2013