artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe 2012

Sprawozdanie finansowe Filharmonii Narodowej w Warszawie za rok 2012