artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że planuje udzielić zamówienia Anne-Sophie Mutter na artystyczne wykonanie koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniach 26 i 27 kwietnia 2024 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Wu Promotion Co., Ltd. na artystyczne wykonanie koncertu China National Traditional Orchestra w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 12 lutego 2024 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że planuje udzielić zamówienia China National Traditional Orchestra na artystyczne wykonanie koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 12 lutego 2024 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Kuehne+Nagel Sp. z o.o. na transport instrumentów, strojów koncertowych i akcesoriów muzycznych w związku z artystycznym wykonaniem koncertów Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas tournee po Japonii i Korei Południowej w 2024 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Andrzejowi Sasinowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Sasin CD Accord Music Edition na rejestrację, reżyserię i cyfrową realizację nagrań w związku z artystycznymi wykonaniami koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 2024 r.