artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzielanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że: 

  1. udzieliła zamówienia Annie Kajetanowicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Filmowa „Grochowska 83” Anna Kajetanowicz (ul. Grochowska 83, 04-186 Warszawa) na reżyserię transmisji internetowych koncertów Filharmonii Narodowej w Warszawie; 
  2. udzieliła zamówienia Andrzejowi Sasinowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Sasin CD Accord Music Edition (ul. Pięciolinii 5/26, 02-784 Warszawa) na rejestrację, reżyserię i cyfrową realizację nagrań z koncertów Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że

- planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na realizację obsługi graficznej Filharmonii Narodowej

- przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja projektów graficznych dla Filharmonii Narodowej w ramach sezonu 2020/2021.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Zamawiający – Filharmonia Narodowa w Warszawie informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. w wyniku zamówienia dokonanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarła umowę ze spółką Wilhelm Heckel GmbH (adres: Stettinger Strasse 7, D-65203 Wiesbaden), w przedmiocie dostawy czterech fagotów marki Heckel model 41i z posrebrzanymi elementami.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że

- planuje w sezonie artystycznym 2020/2021 udzielenie zamówień na przeloty i usługi hotelowe dla Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz na transport instrumentów na występy w Chinach, Korei Płd., Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii, oraz innych krajów.

- przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w ramach sezonu 2021/2022.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ogłasza, że

- udzieliła zamówienia Wytwórni Filmowej „Grochowska 83” Anna Kajetanowiczna na realizację transmisji internetowych koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową

- przedmiotem powyższych zamówień jest kompleksowa realizacja transmisji koncertów na żywo z Filharmonii Narodowej w ramach sezonu 2020/2021.