artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia MUSEEC SAS, Paris ((75010), 54 rue de Paradis, France, ("medici.tv") na reżyserię, rejestrację i transmisję internetową koncertu Filharmonii Narodowej w dniu 23 listopada 2023 r. na platformie medici.tv wraz z późniejszą eksploatacją nagrania oraz nagranie krótkiego filmu reklamowego Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, na udostępnienie materiałów nutowych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych w związku z artystycznymi wykonaniami koncertów w Filharmonii Narodowej w 2023 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że zawarła umowę z firmą Time4Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa w przedmiocie rezerwacji i pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, w związku z trasami koncertowymi Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie w roku 2022 i 2023.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia AFiT sp. z o.o., ul. Grochowska 83, 04-186 Warszawa na reżyserię transmisji internetowych koncertów Filharmonii Narodowej w Warszawie w 2023 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zawiadamia, że udzieliła zamówienia Andrzejowi Sasinowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Sasin CD Accord Music Edition na rejestrację, reżyserię i cyfrową realizację nagrań Filharmonii Narodowej w Warszawie w 2023 r.