artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

BILETY I ABONAMENTY

Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonią Narodową”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Narodową. 

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuję, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, Filharmonia Narodowa zachęca do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania rezerwacji, sprzedaży karnetów lub biletów, w tym biletów ze zniżką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających karnety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w  celu prowadzenia promocji możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług z zakresu działalności kulturalnej, podmiotem świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okres przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem danych osobowych przedstawionych przy zakupie biletu ze zniżką, które nie są utrwalane ani przechowywane przez Filharmonię Narodową.

Filharmonia Narodowa informuje, iż w przypadku osób nabywających karnety oraz podania przez nie danych kontaktowych w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej – osoby te w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Filharmonia Narodowa po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji, zakupu abonamentu lub zakupu biletu ze zniżką,
a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższymi zakresie.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa,
a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/, portalach społecznościowych Filharmonii Narodowej oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Narodowej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.

MONITORING WIZYJNY

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę mienia, a jednocześnie podejmuje działania celem ochrony danych osobowych osób przebywających na terenie Filharmonii Narodowej.

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuje, iż jest administratorem Państwa danych osobowych w celu ochrony mienia Filharmonii Narodowej oraz mienia osób znajdujących się na terenie instytucji i przetwarza Państwa dane w zakresie wizerunku na nagraniach monitoringu (dane te mogą cechować się niemożnością identyfikacji osoby) - podstawa prawna: wykonanie ciążącego na Filharmonii Narodowej obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jak również prawnie uzasadniony interes osób trzecich: ochrona ich mienia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Monitoring jest udostępniany w budynku Filharmonii Narodowej w czasie rzeczywistym – bez możliwości zapisu nagrania. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wynajmującym pomieszczenia w Filharmonii Narodowej, wyłącznie w zakresie wyświetlania w budynku – bez możliwości sporządzenia zapisu z nagrania. Filharmonia Narodowa informuje również, iż w zakresie określonym przez przepisy prawa udostępnia nagrania z monitoringu organom ścigania w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku do 30 dni od dnia rejestracji wizerunku, a w zakresie imienia i nazwiska do dnia upływu okresu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko mieniu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

NEWSLETTER

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Narodową, w tym osób zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi w Filharmonii Narodowej. 

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuję, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, Filharmonia Narodowa zachęca do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu przesyłania newslettera Filharmonii Narodowej w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi jest promowanie działalności Filharmonii Narodowej oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią, w tym podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

CIASTECZKA (COOKIES)

Filharmonia Narodowa, zwana jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię Narodową, w tym osób korzystających ze strony internetowej Filharmonii Narodowej.   

Filharmonia Narodowa informuje, iż zawartość plików cookies nie pozwala na Państwa identyfikację.

Filharmonia Narodowa informuję, iż w chwili wyrażenia zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych w zakresie cookies.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych przez Filharmonię Narodową, Filharmonia Narodowa zachęca do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Piotr Dębski, Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych również może pomóc rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane w zakresie cookies są przetwarzanie wyłącznie w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi strony internetowej Filharmonii Narodowej.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią w zakresie świadczenia usług informatycznych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni – w przypadku podjęcia przez Państwa działań pozwalających na identyfikację przez Filharmonię Narodową Państwa osoby -  do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.