artykuł nr 1

Rejestry, ewidencje i archiwa

Filharmonia Narodowa prowadzi archiwum zakładowe, w którym gromadzi się dokumentację aktową dotyczącą działalności Filharmonii. Zasób archiwum zakładowego jest przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych wypadkach może być udostępniony innym osobom dla celów badawczych. W celu uzyskania dostępu do archiwum należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Filharmonii określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji, oraz jej zakres. Jeżeli udostępnienie informacji objętej zbiorami archiwalnymi Filharmonii będzie się wiązało z kosztami przekształcenia informacji, opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zobowiązany jest wnieść wnioskodawca.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakładowego:

Jolanta Machura
 22 55 17 190
 jmachura@filharmonia.pl

 

Filharmonia Narodowa prowadzi archiwum artystyczne, gromadzące dokumentację działu programowego i promocji, zawierającą: afisze, plakaty, zdjęcia, programy koncertowe, inne materiały drukowane. Zasób archiwum artystycznego jest przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych wypadkach może być udostępniony innym osobom dla celów badawczych. W celu uzyskania dostępu do archiwum należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Filharmonii określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji, oraz jej zakres. Jeżeli udostępnienie informacji objętej zbiorami archiwalnymi Filharmonii będzie się wiązało z kosztami przekształcenia informacji, opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zobowiązany jest wnieść wnioskodawca.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum artystycznego:

Maria Bychawska
 22 55 17 169
 maria@bychawski.net