artykuł nr 1

Informacje nieudostępnione w BIP

Dostęp do informacji nie zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja publiczna, która wymaga przygotowania będzie udostępniona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od złożenia pisemnego zapytania.

Kontakt bezpośredni:

Sekretariat Filharmonii Narodowej
 22 55 17 102, 22 55 17 103
 faks: 22 55 17 200
sekretariat@filharmonia.pl
lub korespondencyjnie na adres Filharmonii Narodowej w Warszawie.