artykuł nr 1

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie (z podziałem na części)

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów przeznaczonych do utrzymania czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie (z podziałem na części)

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy 

Znak postępowania: ZP/01/12/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 2

Druk z dostawą materiałów poligraficznych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części

Przedmiot zamówienia: Druk z dostawą materiałów poligraficznych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy 

Znak postępowania: ZP/01/11/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 3

Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” - sezon 2022/2023

Przedmiot zamówienia: Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” – sezon 2022/2023

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy 

Znak postępowania: ZP/01/08/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 4

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/04/2022

 

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 5

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/02/04/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl