artykuł nr 1

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/04/2022

 

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 2

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/02/04/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 3

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie 

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/01/2022

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2022 nr 2022/BZP 00030716/01/P

Załączniki:
Plan postępowań 202243 KB