artykuł nr 1

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części

Przedmiot zamówienia:  Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych z podziałem na części

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania:  ZP/02/11/2021

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem: https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

 

artykuł nr 2

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/11/2021

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:   https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 3

Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z Muzyką" - sezon 2021/2022

Przedmiot zamówienia: Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” – sezon 2021/2022

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), tj. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/10/2021

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:  https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 4

Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z Muzyką" - sezon 2021/2022

Przedmiot zamówienia: Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” – sezon 2021/2022

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), tj. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/09/2021

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem:   https://filharmonia.ezamawiajacy.pl

 

artykuł nr 5

Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” - sezon 2021/2022

Przedmiot zamówienia: Obsługa transportowa tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką” – sezon 2021/2022

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), tj. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/08/2021

Dokumentacja postępowania udostępniona została pod następującym adresem: https://filharmonia.ezamawiajacy.pl