artykuł nr 1

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie z wolnej reki w dniu 28.08.2014r na dostawe fortepianu mistrzowskiego

na kwote 627.300,00 brutto z firma Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego sp. z o.o.

w Warszawie.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Filharmonia Narodowa informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych w zakresie:

A.   Folderów i ulotek,

B.   Afiszy i plakatów,

C.   Książki Programowej Filharmonii Narodowej na sezon 2015/2016.

 

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

Część A.

Oferta nr 1 złożona przez firmę OMIKRON Sp. z o.o. (ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice)

Część B.

Oferta nr 2 złożona przez firmę Biuro Wydawnictw i Reklamy WiR (ul. Jasnorzewskiej 1/22, 01-863 Warszawa)

Część C.

Oferta nr 1 złożona przez firmę OMIKRON Sp. z o.o. (ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych w zakresie:

A.   Folderów i ulotek,

B.   Afiszy i plakatów,

C.   Książki Programowej Filharmonii Narodowej na sezon 2015-2016.

 

SIWZ wraz z zał. 1-4, 6

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt graficzny do wydruku 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym

w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 4 ust. 8 i art. 67 ust. 1 pkt. 1 a,b,c,

na "Dostawę 2 fabrycznie nowych puzonów basowych oraz 2 puzonów tenorowych"

została wybrana oferta firmy ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Filharmonia Narodowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów towarowych dla

Pracowników Filharmonii Narodowej w nastepujacej ilości :

42 osoby x 290,00 pln

114 osoby x 270,00 pln

149 osób x 250,00 pln

Termin złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego : 5 grudnia 2014r. godz. 11.00

Otwarcie ofert 5 grudnia 2014r. godz. 11.15 pok. 419

Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 4 ust. 8 i art. 67 ust. 1 pkt. 1 a,b,c, na "Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej waltorni podwójnej marki ALEXANDER model 10S MAFW zz dodatkową czarą i akcesoriami", zzostała wybrana oferta firmy ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoiszcz.


Filharmonia Narodowa zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie zapytania o cenę 

na "obsługę transportową10 tras koncertowych w 

sezonie artystycznym 2014/2015". 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy

Unitans Jan Szczepaniak.


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na 

kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej

do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie.

SIWZ

Zał. 1-10 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

druk z dostawą 4 prac poligraficznych metodą offsetową 

wg. dostarczonych projektów:

A. Program typu "składanka" metodą offsetową;

B. Program typu "książeczka" metodą offsetową;

C. Zbiorczy druk projektów koncertowych "Po prostu...Filharmonia!" -

- "składanka" metodą offsetową;

D. Broszura programowa "Spotkania z muzyką" metodą offsetową.

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na 

dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z 

instalacją, konfiguracją oraz kopiowaniem danych 

dla potrzeb Filharmonii Narodowej

SIWZ

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie prac kamieniarskich, parkieciarskich i ślusarskich w budynku 

Filharmonii Narodowej w Warszawie

SIWZ wraz z zał. 1-9

Załącznik nr 10 SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 11A SIWZ - Projekt - dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 11B SIWZ - Projekt - część rysunkowa

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 13 - wytyczne do BIOZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg niograniczony na 

dostawę, montaż i uruchomienie opraw oświetleniowych LED RGB

w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie 

SIWZ i zał. 1-9

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

odpowiedź na pytanie Wykonawcy 1 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

usługę korzyści pracowniczych (korzystanie z obiektów sportowych) 

przez pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie 

SIWZ

Odpowiedzi na pytania wykonawców_1

Odpowiedzi na pytania wykonawców_2

Zmiany w treści SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie i montaż zabudowy stałej Stoiska muzycznego 

w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

SIWZ wraz z zał. 1-10

Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt stoiska

Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt elektryczny

Załącznik nr 13 do SIWZ - przedmiar robót

informacja o zmianie terminu składania ofert

zmiany w treści SIWZ

pytanie Wykonawcy_1

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy_1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Filharmonia Narodowa informuje, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

"dostawę środków czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej na rok 2014"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy

ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 

Poniżej zamieszczone zostało oficjalne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Filharmonia Narodowa informuje, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę 

tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby Filharmonii Narodowej na rok 2014 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy

JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak

Poniżej zamieszczone zostało oficjalne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadmonie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę środków czystości 

na potrzeby Filharmonii Narodowej na rok 2014

SIWZ

odpowiedzi na pytania wykonawców_28.01.2014

odpowiedzi na pytania wykonawców_29.01.2014

odpowiedzi na pytania wykonawców_30.01.2014

odpowiedzi na pytania wykonawców_31.01.2014


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę tonerów i tuszy do drukarek

na potrzeby Filharmonii Narodowej na rok 2014 

SIWZ

odpowiedzi na pytania wykonawców

załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna

sprostowanie pkt VI ust 8 SIWZ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Filharmonia Narodowa informuje, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

w trybie przetargu nieograniczonego na "druk z dostawą A. folderów, ulotek i afiszy metodą offsetową;

B. plakatów, ulotek i afiszy metodą cyfrową; C. Książki Programowej Filharmonii Narodowej na sezon artystyczny 2014/2015"

jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

Część A. - Omikron Sp. z o.o.

Część B. - PPHU MAAGS Sylwester Paczuski

Część C. - Omikron Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczone zostało oficjalne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na druk z dostawą

A. folderów, ulotek i afiszy metodą offsetową,

B. plakatów, ulotek i afiszy metodą cyfrową,

C. Książki Programowej Filharmonii Narodowej na sezon artystyczny 2014/2015

na potrzeby Filharmonii Narodowej na rok 2014. 

SIWZ Zal. 1,2,3,4,6

Zal. 5

Odpowiedzi na pytania


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Filharmonia Narodowa informuje, że w dniu 13.12.2013 r. została zawarta umowa z firmą

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

na zakup bonów towarowych dla pracowników Filharmonii Narodowej o wartości 147 300,00 PLN.


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup bonów towarowych dla pracowników Filharmonii Narodowej 

SIWZ_bony_towarowe.pdf

Odpowiedzi na pytania


FILHARMONIA NARODOWA ogłasza w dniu 23.09.2013 r. przetarg na zakup z dostawą sprzętu komputerowego

dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie w trybie "Zapytania o cenę".

SIWZ wraz ze Specyfikacją techniczną został przesłany do 5 wybranych firm z branży IT.


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że Komisja Przetargowa w dniu 12 sierpnia 2013 r. postanowiła w  oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnić postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Obsługę transportową 11 tras koncertowych dotyczących programu edukacyjnych spotkań z muzyką w sezonie artystycznym 2013/2014".


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 5.07.2013 r. została zawarta umowa na dostawę wyposażenia i materiałów oraz instalację lokalnej sieci strukturalnej i telewizji przemysłowej w oparciu o urządzenia aktywne i istniejącą instalację Zamawiającego, z firmą Kompan s.c. z siedzibą w Warszawie (02-668), ul. Pieńkowskiego 5, o wartości całkowitej 135054,00 zł.  


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 24.06.2013 r. została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie parkietu dębowego w pokojach 417 i 420,

- wykonanie mozaiki przemysłowej na zapleczu sali kameralnej,

- wymiana ćwierćwałków w salonach wraz z renowacją cokołu,

- uzupełnienie podłogi w sekretariacie,

 

za ogólną wartość 28 360,00 zł + VAT z wykonawcą TENEO Piotr Gregorczyk z siedzibą w Warszawie (01-982) przy ul. Trylogii 2/16


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 17.06.2013 została zawarta umowa, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sali prób chóru (pok. 413) w gmachu  Filharmonii Narodowej, 

z Firmą KOLBUD ul. Lasockiego 1 05-822 Milanówek , o wartości całkowitej brutto 60849,98 . PLN  


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 11.06.2013 została zawarta umowa, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację fasady gmachu  Filharmonii Narodowej, wraz z modernizacją belwederu i renowacją elewacji kamiennej

z Firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański 37-630 Olszyce ul. Sapiehy 5/5 , o wartości całkowitej brutto  2013432,91. PLN


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2013 r. została zawarta umowa w trybie z wolnej ręki

na ułożenie wykładziny podłogowej w sekretariacie dyrekcji Filharmonii Narodowej

z firmą Interbiuro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Mołdawska 9

o wartości 5 963 zł + podatek VAT 


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 25 maja 2013 r. została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wymianę stolarki okiennej i szyb w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

z firmą STOL-KAM Piotr Kamiński z siedzibą (05-282) Strachówka, Książyki 4 o wartości 12 844 zł + podatek VAT 


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 15 maja 2013 r. została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki

z firmą M.Z. Marcin Zdobych z siedzibą w Warszawie (32-695), ul. Orzyska 12/75

na dostawę i montaż czujek instalacji ochrony przeciwpożarowej w kanałach przy estradzie sali koncertowej Filharmonii Narodowej

w budynku przy ul. Jasnej 5, na ogólną wartość 12 372,16 zł + podatek VAT


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta umowa w trybie z wolnej ręki

z firmą Witkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Magazynowa 7

na wykonanie 3 sztuk drzwi przeciwpożarowych wraz z montażem, za łączną kwotę 12 732 zł + podatek VAT.  


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 23.01.2013r. została zawarta umowa na naprawę 

1 skrzyni transportowej typu "flight case" i wykonanie 3 sztuk nowych skrzyń tego typu

dla potrzeb Orkiestry Filharmonii Narodowej o wartości łącznej brutto 9.126,00 pln. 


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie przetargu nieograniczonego na

"Dostawę tonerów do drukarek, papieru ksero oraz płyt cd i dvd" na potrzeby Filharmonii Narodowej, 

z Firmą FLOSTA Sp. z. o. o. 37 ? 450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1, o wartości całkowitej brutto 36 878,78. PLN


FIlharmonia Narodowa zawiadamia, iż w dniu 07.06.2013r. w prowadzonym postępowaniu na :

"Dostawę wraz z konfiguracją przełączników sieciowych oraz sprzętu CCTV dla Filharmonii Narodowej w Warszawie"

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę :

ITCOMMS Krzysztof Mydlak, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa.


Filharmonia Narodowa

zawiadamia , że w dniu 04.06.2013 w prowadzonym postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych

- Modernizacji sali prób choru ( pokój 413) w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5 została

wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy KULBUD Tadeusz Kuldanek z siedzibą  05-822 Milanówek  ul. Lasockiego 1


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, iż w prowadzonej procedurze przetargowej

w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tonerów do drukarek, papieru xero oraz płyt cd i dvd na potrzeby Filharmonii Narodowej"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

FOLSTA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa wola


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniony na

Dostawę wraz z konfiguracją przełączników sieciowych oraz sprzętu CCTV dla Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia :

07.06.2013r. godz. 10.00

Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa

pok. 109 (Sekretariat Zamawiającego) 

SIWZ 


Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert

dotyczy: 

przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - modernizacja sali prób chóru ( pokój 413)

w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5 

 Termin Otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 31.05.2013 godz.11:15 na dzień 04.06.2013 godz. 13:00

Termin składania ofert pozostaje bez zmian


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 16 maja 2013r. w prowadzonym postępowaniu na "Wykonanie robót budowlanych-

modernizacja fasady gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie,

ul. Jasna 5, wraz z modernizacją belwederu i renowacją elewacji kamiennej" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ANOPOL - Andrzej Polański

z siedzibą w 37-630 Olszyce, ul.Sapiehy 5/5.


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawa tonerów do drukarek, papieru ksero oraz płyt cd i dvd na potrzeby

Filharmonii Narodowej w Warszawie

KOD CPV 30 125 110 - 5

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie

do 23.05.2013r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego

(00-950 Warszawa ul Jasna 5 ? Sekretariat Filharmonii Narodowej )

SIWZ

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6


Filharmonia Narodowa zawiadamia, iż w prowadzonej procedurze w trybie "Zapytania o Cenę" na

"Przeniesienie programu Eskam do struktury systemu Xpertis i uporządkowaniu zawartych w nim danych

- wdrożenie i serwis" w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 maja 2013r. do godz. 11.00 nie wpłynęła żadna oferta

w związku z czym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 PZP. komisja przetargowa postanowiła unieważnić postepowanie.


Filharmonia Narodowa

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - modernizacja sali prób chóru ( pokój 413)

w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5 

termin składania ofert 31.05.2013 godz. 11.00

miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 00-950 Warszawa

termin otwarcia ofert : 31.05.2013 godz. 11.15

 

SIWZ_pok_413.pdf

zal_nr_1_BIP.zip


Filharmonia Narodowa 

zawiadamia, że w dniu 23.05.2013 r. została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki

z firmą STOL-KAM mgr. Piotr Kamiński z siedzibą w Księżykach 4 (05-282) Strachówka na wykonanie wymiany stolarki okiennej i szyb w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie za łączną kwotę 12 844 złotych + podatek VAT. 


Filharmonia Narodowa

zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2013 r. została zawarta umowa, w trybie zamówienia z wolnej ręki,

z firmą OVE ARUP PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 16,

na opracowanie studium technologii sceny oraz widowni sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie

o wartości całkowitej 24 283, 15 zł brutto.


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 66-68 ustawy Pzp), na dostawę strun do instrumentów muzycznych Orkiestry  F.N. z firmą  Sprzedaż  Akcesoriów  i Narzędzi Lutniczych Nell, Romuald Henglewscy, 60-176 Poznań, ul. Grotkowska 17 o wartości 43.000,00 zł.


Filharmonia Narodowa  zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 66-68  ustawy  Pzp), na dostawę  i  montaż  kolumn  do nagłośnienia estrady Sali Koncertowej F.N. z Firmą Producencką Gorycki i Sznyterman S.J., 30-334 Kraków, ul. Komandosów 21, o wartości całkowitej 32.061,57 zł. 


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie  art. 39  ustawy  Pzp), na dostawę  i montaż  systemu elektroakustycznego  nagłośnienia Sali Koncertowej F.N. z Firmą Producencką Gorycki i Sznyterman S.J., 30-334 Kraków, ul. Komandosów 21, o wartości całkowitej 240.039,41 zł. 


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 66-68 ustawy Pzp), na  sprzedaż i dostawę  uzupełniającą, wraz z zainstalowaniem, osprzętu niezbędnego dla systemu elektroakustycznego  nagłośnienia Sali Koncertowej F.N. z Firmą Producencką Gorycki i Sznyterman S.J., 30-334 Kraków, ul. Komandosów 21, o wartości całkowitej 18.204,00 zł.


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że została zawarta umowa, w trybie zapytania o cenę (na podstawie art. 70 i art. 71 ustawy Pzp), na wykonanie 6 rodzajów prac poligraficznych (Broszur) wg. dostarczonych projektów, zgodnie z zał. Nr 1 i 1A do SIWZ, z firmą  SPANTONE- Grzegorz Sęktas, 05-136 Kąty Węgierskie, ul. Olchowa 12a, o wartości  do 170.000,00 zł. plus  podatek VAT. 


Dotyczy: przetargu na "Modernizację fasady gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ul. Jasnej 5 wraz z modernizacją belwederu i renowację elewacji kamiennej"

Pytanie: W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na "Modernizację fasady gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ul. Jasnej 5 wraz z modernizacją belwederu i renowację elewacji kamiennej" proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej. 


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - modernizacja fasady budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5 wraz z modernizacją belwederu i renowacją elewacji kamiennej

termin składania ofert 07.05.2013 godz. 11.00

miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 00-950 Warszawa

termin otwarcia ofert : 07.05.2013 godz. 11.15


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SIWZ_modernizacja_ELEWACJI.pdf

zalaczniki_elewacje_2013.zip

14_przedmiary_elewacje_2013.zip


Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, że dnia 10.11.2010r. została zawarta umowa z firmą P.P.H.U. A-Z Cases Studio, 05-480 Karczew, ul. Wierzbowa 5 na wykonanie 14 skrzyń typu "fllight cases" oraz modernizacji 2 skrzyń dla potrzeb Orkiestry Filharmonii Narodowej.


Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, że dnia 18.03.2010r. została zawarta umowa z firmą P.P.H.U. A-Z Cases Studio, 05-480 Karczew, ul. Wierzbowa 5 na dostawę 9 skrzyń typu "fllight cases" dla potrzeb Orkiestry Filharmonii Narodowej o wartości 31.700,00 zł netto.


Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, że dnia 18.03.2010r. została zawarta umowa z firmą P.P.H.U. A-Z Cases Studio, 05-480 Karczew, ul. Wierzbowa 5 na wykonanie 10 nowych skrzyń transportowych "fllight cases" dla potrzeb Orkiestry Filharmonii Narodowej o wartości 23.690,00 zł netto.


Filharmonia Narodowa zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2013 r., w trybie zamówienia z wolnej ręki, została zawarta umowa z firmą OVE ARUP PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-103) ul. Królewska 16, na opracowanie studium technologii sceny oraz sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie o wartości całkowitej 24.283 zł brutto.


"ZAWIADOMIENIE"

Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, że zawarła umowę z firmą 2MConcept - Zbigniew Zygmunt, 85-080 Budgoszcz, ul. Kołłątaja 1/2 na nabycie waltorni podwójnej marki Gebr Alexander z wyposażeniem.


"ZAWIADOMIENIE !!!"

Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, iż zgodnie z art. 12, ust. 3 pkt. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych anuluje postępowanie dotyczące Przetargu nieograniczonego na "Dostawę tonerów do drukarek, papieru xero oraz płyt DVD i CD" dla potrzeb Filharmonii Narodowej.


"ZAWIADOMIENIE"

Zamawiający - Filharmonia Narodowa - informuje, iż zgodnie z art. 4, pkt. 8 i art. 67, ust. 1 pkt.7

zawarła umowę na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego uzupełniającego

z firmą It-comms, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w zamówieniu publicznym na

"dostawę środków czystości na potrzeby Filharmonii Narodowej w Warszawie"

wybrana została oferta złożona przez : ECO Space Spółka akcyjna, 03-794 Warszawa, ul. Rzeczna 6,

za cenę brutto : 85.779,16 pln 


Ogłoszenie o udzielnie postępowania publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy :

Dostawy wraz z montażem osprzętu elektroakustycznego dla Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

SIWZ 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 


Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia

nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 130 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚĆI NA POTRZEBY FILHARMONII NARODOWEJ W WARSZAWIE 

SIWZ 

załącznik1

załącznik2

załącznik3

załącznik4

załącznik5

załącznik6

pytania i odpowiedzi 


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurecyjnego

 

W dniu 24.01.2013 pod numerem 33836-2013 na portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie  o wszczęciu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurecyjnego pt:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obejmującej aranżację

częsci powierzchni budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie na potrzeby reżyserni studia nagrań oraz video wraz

z zaprojektowaniem systemu wyposażenia studia nagrań i video oraz zaprojektowanie

zaplecza socjalno-biurowego i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przesięwzięcia

treść ogłoszenia wraz z przykładowymi załącznikami do ściągnięcia w linku poniżej

ogloszenie_i_zalaczniki.pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 28.01.2013 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie

Filharmonii Narodowej została wybrana  oferta

Compensa Towarzystwo S.A. Vienna Insurance Group 02-342 Warszawa  Aleje Jerozolimskie 162.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Filharmonia Narodowa informuje, że w dniu 27.12.2012 r. została zawarta następująca umowa:

Z firmą RWE Polska S.A. 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Ko.ściuszkowskie 41 o wartości 866 283,26 PLN 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej do budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie.


Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży w drodze publicznego przetargu pisemnego samochód

Mercedes-Benz 108 Vito diesel z 2003r. przebieg 92.418km (bezwypadkowy, salon Polska)

w powyższej sprawie prosimy kontaktować się z Panem : Leszkiem Błaszkiewiczem tel. kom. 504-082-305 


Pytania i odpowiedzi do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

na kompleksowe ubezpiecznie Filharmonii Narodowej w Warszawie :

pobierz


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie Fiharmonii Narodowej .

Miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 00-950 Warszawa

 

Termin składania ofert 28.01.2013 godz. 11:00  Termin otwarcia ofert 28.01.2013 godz 11:15

siwz_ubezpieczenie_2013.pdf


PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA : 

USŁUGĘ REZERWACJI, SPRZEDAŻY, WYSTAWIANIA I DOSTARCZENIA BILETÓW

LOTNICZYCH DLA ORKIESTRY FILHARMONII NARODOWEJNA TRASIE WARSZAWA - LONDYN I LONDYN - WARSZAWA.

 siwz_rezerwacja_sprzedaz_wystawienie_i_dostarczenie_biletow_lotniczych_dla_orkiestry_filharmonii_narodowej.pdf


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Filharmonia Narodowa informuje, że w dniu 28.12.2012 r. zostały zawarte następujące umowy:

A. Z firmą Biuro Wydawnictw i Reklamy WiR na druk z dostawą poddruków i afiszy metodą offsetową o wartości 9415 PLN + VAT

B. Z firmą Biuro Wydawnictw i Reklamy WiR na druk z dostawą plakatów i nadruków afiszy metodą cyfrową o wartości 200 080 PLN + VAT

C. Z firmą Pracownia Poligraficzna COMPTEXT na druk z dostawą folderów i ulotek metodą cyfrową o wartości 49 865 PLN + VAT 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Filharmonia Narodowa informuje , że w dniu 20.11.2012 została zawarta

umowa z firmą BRASS POINT 60-176 Poznań ul. Grotkowska 17 na nabycie

skrzypiec z drugiej połowy XVIII wieku sygnowanych J.B.Frebinet z Minecourt z ok. 1770 r. i

Sebastian Klotz z Mittenwald z ok. 1770 a 1790 dla orkiestry Filharmonii Narodowej o wartości 148369,00 PLN +VAT


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Filharmonia Narodowa informuje , że w dniu 20.12.2012 została zawarta umowa z

 firmą Edenred Polska Sp. z o.o. 00-459 Warszawa ul. Przemysłowa 30

na zakup bonów towarowych dla pracowników Filharmonii Narodowej o wartości 119180,00 PLN


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 eurow trybie

ustawy Prawo zamówień publicznych na DRUK Z DOSTAWĄ:
A. poddruków i afiszy metodą offsetową
B. plakatów i nadruków afiszy metodą cyfrową
C. folderów i ulotek metodą offsetową
(przystanki tramwajowe i autobusowe)
Numer ogłoszenia: 491072 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Art Marketing Syndicate S.A., ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie 
 

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie
termin składania ofert 10.12.2012 godzina 11.00
Miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa 00-950 Warszawa ul. Jasna 5 pok. nr 109 sekretariat

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w trybie z wolnej ręki w dniu 15.11.2012 została zawarta umowa na remont dźwigu osobowego

wraz z wymianą kabiny z firmą "ELEKTORMECHANIKA"  Paweł Wąsowski z siedzibą w Warszawaie 01-649 ul. Lutosławskiego 1  na kwotę 52 500 PLN netto


W związku z pytaniami z dnia 12.11.2012 dotyczącymi przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę
obejmującą sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej
 w Warszawie zamieszczamy odpowiedzi na pytania wraz z nowym wzorem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr.6 do SIWZ

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż energii elektrycznej
wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie
termin składania ofert 19.11.2012 godzina 11.00
Miejsce składania ofert: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 00-950 Warszawa pok. nr. 109 sekretariat 

Informacja o zawarciu umowy na Dostawę wraz z instalacją sprzętu i oprogramowania komputerowego
Dnia 23.10.2012r. została podpisana umowa z Dostawcą :
IT COMMS Krzysztof Mydlak
ul. Kierbedzia 4
02-728 Warszawa
na łączną kwotę 132.000,00 pln netto
 

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
Termin składania ofert : 12.10.2012r. godz. 10.00
Miejsce składania ofert : Sekreataria Zamawiającego
Filharmonia Narodowa
ul. Jasna 5
00-950 Warszawa
Pytanie do Zamawiającego do Przetargu niegraniczonego na dostawę wraz z instalcją sprzętu i oprogramowania komputerowego :

Pytanie:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1) Zamawiający wyspecyfikował: II. Zestaw komputerowy i III. Zestaw komputerowy, czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów z gwarancją producenta 36 miesięcy on-site NBD czas reakcji?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów z gwarancją producenta 36-mcy  on-site oraz czas reakcji następnego dnia roboczego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Filharmonia Narodowa zawiadamie że w dniu 09.08.2012 zawarto umowę z Yamaha Music Europe oddział w Polsce. Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Wrotkowa 14 na zakup i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych instrumentów muzycznych
dętych blaszanych trąbek marki Yamaha z wyposażeniem o wartości 23154, 00 PLN brutto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Filharmonię Narodową postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację "Obsługi
transportowej 11tras koncertowych dot. programu edukacyjnych spotkań
z muzyką - sezon 2012/2013". Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pk.4 ustawy
z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :
Paweł Szczepaniak, ul. esperanto 16/22, 01-049 Warszawa.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA
Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Filharmonię Narodową postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację "Obsługi 
transportowej 11tras koncertowych dot. programu edukacyjnych spotkań
z muzyką - sezon 2012/2013". Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pk.4 ustawy
z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
unieważnił postępowanie. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższą kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W dniu 03.07.2012
w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie
modernizacji pomieszczeń w gmachu Filharmonii Narodowej
została wybrana firma ANPOL ul. Sapiehy 5/5 37-630 Olszyce woj. podkarpackie
cena wybranej oferty netto - 73162,35 PLN gwarancja 60 m-cy 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W dniu 26.06.2012
w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie
wydzielenie serwerowni z istniejącego pomieszczenia akumulatorni na poziomie 0 w gmachu Filharmonii Narodowej
została wybrana firma NIXEN ul. Raszyńska 67 05-090 Raszyn
cena wybranej oferty netto - 163151,14 PLN gwarancja 60 m-cy

FILHARMONIA NARODOWA, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie

modernizacji pomieszczeń w gmachu Filharmonii Narodowej