artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania na Dostawę instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/12/2017

Załączniki:
Załącznik318 KB
artykuł nr 2

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/12/2017

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV:

 1. 48820000-2 – serwery,
 2. 32420000-3  – urządzenia sieciowe,
 3. 30213000-5 – komputery osobiste,
 4. 30213100-6 – komputery przenośne,
 5. 48000000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na pakiet B.

Dotyczy postępowania ZP 01/11/2017:

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części:

 • Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2)
 • Pakiet B - Druk offsetowy
 • Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa
 • Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
 • Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m)
 • Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
Załączniki:
ZawiadomienieMB
artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/01/11/2017

Przedmiot zamówienia:

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części:

 • Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2)
 • Pakiet B - Druk offsetowy
 • Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa
 • Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
 • Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m)
 • Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV: 79823000-9