artykuł nr 1

Przesłuchania do Chóru dla artystów współpracujących

P R Z E S Ł U C H A N I A

dla artystów współpracujących

z możliwością zatrudnienia etatowego

Sopran, Alt, Tenor, Bas

Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu przesłuchań: 29 maja 2022

Termin II etapu przesłuchań (Filharmonia Narodowa): 8-9 czerwca 2022

 

Etap I – ocena nagrań

 1. Kandydaci przesyłają nagrania wideo minimum dwóch utworów solowych. Nagrania muszą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Mile widziane będzie zróżnicowanie dotyczące czasu powstania utworów (epoka), ich charakteru, tempa i języka, w którym zostały napisane teksty. Nagrania powinny być udostępnione w formie linków do plików zamieszczonych na dysku w chmurze (np. Google Drive, OneDrive) lub w serwisach typu YouTube, Vimeo itp.
 2. Do nagrań należy dołączyć życiorys artystyczny oraz podpisany i zeskanowany dokument, zawierający niezbędne oświadczenia: Oświadczenia do pobrania. Wszystkie materiały należy przesłać na adres Inspektora Chóru FN: dgolec@filharmonia.pl do godziny 23:59, 29 maja 2022 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Na podstawie nadesłanych nagrań zostaną wyłonione osoby, które wezmą udział w II etapie przesłuchań w Filharmonii Narodowej. Odbędzie się on w dniach 8-9 czerwca 2022 roku. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do II etapu wraz z szczegółowym harmonogramem II etapu przesłuchań zostanie przekazana drogą elektroniczną do 1 czerwca 2022 roku.

 

Etap II – ocena prezentacji kandydatów w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu przesłuchań prezentują:
   
  1. Kyrie z Requiem Maurice’a Duruflé (w kwartecie),
  2. Kyrie z Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta (w kwartecie),
  3. Fragment partii zadanego utworu współczesnego (a vista),
  4. Fragment partii zadanego utworu (po krótkim przygotowaniu).

 

 1. Nazwiska kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę w sprawie podjęcia pracy w Chórze Filharmonii Narodowej zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2022 roku.

 

Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie lub mailowo:

Dariusz Golec – Inspektor Chóru Filharmonii Narodowej


dgolec@filharmonia.pl, tel.  22 55 17 108

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

13 CZERWCA – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2022.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności waltornia solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

I etap
 

R. Strauss - I Koncert op.11, część 1 (cała)

 

J. Brahms - III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms3#excerpt-2

 

W. A. Mozart – Symfonia nr 40 K550 część III Trio: Allegretto (takty 61-84)
https://www.hornsociety.org/mozart/mozart40

 

G. Rossini – Uwertura do Semiramidy Andantino (takty 43-64 albo B do 2 takty po C)
https://www.hornsociety.org/rossini/rossini-os

 

II etap

W. A. Mozart – Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja

J. Brahms - II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms2#excerpt-2
 

L. v. Beethoven - VII Symfonia op. 92, część 1 Vivace (takty 84-101)
https://www.hornsociety.org/beethoven/beethoven7
 

J. Brahms - I Symfonia, op. 68, część 2 Andante sostenuto (takty 91-105)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms1#excerpt-1
 

G. Mahler - IX Symfonia, solo od taktu 26 po numerze 16 do 7 taktu przed etwas lebhafter (11 taktów solo)
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/2/23/IMSLP44761-PMLP48640-Mahler-Sym9.Horn.pdf
 

R. Strauss - Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2)
https://www.hornsociety.org/strauss/strauss-eh#excerpt-1
 

R. Strauss - Dyl Sowizdrzał solo do numeru 1
https://www.hornsociety.org/strauss/strauss-te#excerpt-1

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata 

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyki

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyki.

Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach:

 • I etap w dniu 1 września 2022 r.: (do 6 uczestników, czas prezentacji do 20 minut) - repertuar przesłuchań: Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88 – praca nad utworem (zadane fragmenty)
 • II etap w dniu 2 września 2022 r.: (do 3 uczestników, czas prezentacji do 30 minut) - repertuar przesłuchań: Richard Wagner – Uwertura do opery Śpiewacy norymberscy – praca nad utworem oraz poprowadzenie uwertury w całości
 • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Maestro Andrzeja Boreyki

Zgłoszenia powinny zawierać:

 1. Życiorys artystyczny (1 strona, oddzielny plik PDF)
 2. List motywacyjny (1 strona, oddzielny plik PDF)
 3. Link do nagrania video z koncertu lub próby, czas trwania do 10 minut
 4. Ewentualne listy rekomendacyjne

Wymagania dodatkowe:

  Znajomość języka polskiego i angielskiego

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres emailowy msikora@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 r.

Dyrygenci dopuszczeni do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni drogą emailową do dnia 10 czerwca 2022 r.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2022/23 z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Koordynator Programu, Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - kontrabas tutti

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY – KONTRABAS TUTTI - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

6 CZERWCA 2022 – I ETAP oraz 7 CZERWCA 2022– II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2022.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności kontrabas tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ (CAŁY PROGRAM GRANY W STROJU ORKIESTROWYM, bez tłumików, bez repetycji i bez 5-struny):

 

ETAP 1

 • Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur: część I z kadencją H.K. Grubera (edycja Tischer-Zeitz)
 • Orkiestrówki wg załącznika

ETAP 2

 • J. S. Bach – IV Suita wiolonczelowa „Sarabanda” (opracowanie na kontrabas Tadeusz Pelczar wydanie PWN)
 • J. S. Bach – III Suita wiolonczelowa „Gigue” (opracowanie na kontrabas Tadeusz Pelczar wydanie PWN)
 • Orkiestrówki wg załącznika
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

21 MARCA 2022 – I ETAP oraz 22 MARCA 2022 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2022.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności waltornia solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

I etap

R. Strauss - I Koncert op.11, część 1 (cała)

J. Brahms - III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms3#excerpt-2

W. A. Mozart – Symfonia nr 40 K550 część III Trio: Allegretto (takty 61-84)
https://www.hornsociety.org/mozart/mozart40

G. Rossini – Uwertura do Semiramidy Andantino (takty 43-64 albo B do 2 takty po C)
https://www.hornsociety.org/rossini/rossini-os

II etap
W. A. Mozart – Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja

J. Brahms - II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms2#excerpt-2

L. v. Beethoven - VII Symfonia op. 92, część 1 Vivace (takty 84-101)
https://www.hornsociety.org/beethoven/beethoven7

J. Brahms - I Symfonia, op. 68, część 2 Andante sostenuto (takty 91-105)
https://www.hornsociety.org/brahms/brahms1#excerpt-1

G. Mahler - IX Symfonia, solo od taktu 26 po numerze 16 do 7 taktu przed etwas lebhafter (11 taktów solo)
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/2/23/IMSLP44761-PMLP48640-Mahler-Sym9.Horn.pdf

R. Strauss - Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2)
https://www.hornsociety.org/strauss/strauss-eh#excerpt-1

R. Strauss - Dyl Sowizdrzał solo do numeru 1
https://www.hornsociety.org/strauss/strauss-te#excerpt-1

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata