artykuł nr 1

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
 

WALTORNIA (na 3 waltornię) - PEŁNY ETAT

 

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

 

10 i 11 września 2024

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2024.

 

Wskazane jest doświadczenie w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

I etap

 

 • R. Strauss - I Koncert op. 11, część 1

 

 

 

 

 

II etap
 

 • W. A. Mozart – IV Koncert Es-dur, ekspozycja

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przesłuchaniach - fagot

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
 

FAGOT (II głos) - PEŁNY ETAT

 

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

 

17 i 18 września 2024

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2024.

 

Wskazane jest doświadczenie w specjalności fagot. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

I ETAP:

 

 1. W.A. MOZART – Koncert na fagot B-dur KV 191, cz. I i II (bez kadencji)
 2. Partie orkiestrowe I etapu wg załącznika

 

II ETAP:

 

 1. C. SAINT-SAËNS – Sonata na fagot op. 168, cz. I i II
 2. Partie orkiestrowe II etapu wg załącznika

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego

 

Przesłuchania z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach:

 

I etap w dniu 10 czerwca 2024 r.: godz. 9.15 – 13.00 

(maksymalnie 8 prezentacji, do 20 minut każda)

- repertuar przesłuchań: 

Wolfgang Amadeusz Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski flet

Ludwig van Beethoven – Uwertury Coriolan i Egmont 

Johannes Brahms – II Symfonia D-dur op. 73

Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88

 

II etap w dniu 11 czerwca 2024 r.:  godz. 10.00 – 13.00

(maksymalnie 3 prezentacje, 30-40 minut każda)

  -- repertuar przesłuchań ten sam co w I etapie

+ dodatkowy utwór ogłoszony w dniu I etapu 

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

 1. Życiorys artystyczny
 2. List motywacyjny
 3. Link do nagrania video z koncertu lub próby 
 4. Ewentualne listy rekomendacyjne

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres msikora@filharmonia.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.

 

Osoby dopuszczone do I etapu przesłuchań na podstawie nadesłanych aplikacji zostaną powiadomione drogą emailową do dnia 6 maja 2024 r. 

 

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży. 

 

Wymagania:

Dyspozycyjność od 1 września 2024 r. 

Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego

 

Dodatkowe informacje:

 

Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2024/2025.

 

W sezonie 2024/25 Dyrygent-Asystent poprowadzi minimum jeden koncert z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej.

 

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Koordynator Programu - Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

 

Obowiązek informacyjny dla Kandydata

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przesłuchaniach - altówka tutti

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
 

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – ALTÓWKA (PEŁNY ETAT)

 

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

 

28 MAJA 2024 – I ETAP oraz 29 MAJA 2024 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024.

 

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

ETAP 1

 1. K. Stamitz   I Koncert na altówkę D-dur, część I – obowiązkowa kadencja Klengla
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

 

ETAP 2

 1. J.S.Bach 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
  albo
  M.Reger 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę

 

 1. Partie orkiestrowe
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przesłuchaniach - flet

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

FLET (solista) - PEŁNY ETAT

 

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

 

17, 18 i 19 czerwca 2024

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2024.

 

Wskazane jest doświadczenie w specjalności flet - solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

I ETAP:

 

 1. J.S. Bach – Partita a-moll BWV 1013 – część II - Corrente - bez repetycji
 2. W.A. Mozart – Koncert G-dur KV 313, część I i II, bez kadencji

 

II ETAP:

 

 1. E. Bozza – Image na flet solo
 2. S. Prokofiev – Sonata D-dur op. 94, część I bez repetycji do 4 taktu po numerze 6

 

Studia orkiestrowe:

 

1a. L. van Beethoven – Uwertura Leonora III

– fragmenty: Flute: Beethoven Leonore Overture No. 3 (openning and 328-360) – Orchestra Excerpts

 

1b. L. van Beethoven – Eroica

– fragment: Flute: Beethoven Symphony No. 3, mvt IV (171-200) – Orchestra Excerpts

 

2. J. Brahms – IV Symfonia cz. IV

– fragment: Flute: Brahms Symphony No. 4, Mvt. IV, (89-105) – Orchestra Excerpts

 

3. F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej

– fragment: Flute: Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream, Scherzo (2 before [P] until End) – Orchestra Excerpts

 

4. A. Dvořák – VIII Symfonia

– fragment D–E: Flute: Dvorak: Symphony No. 8, Mvt. IV  [D] until [E] – Orchestra Excerpts

 

5. G. Bizet – Intermezzo z I Suity Carmen

– fragment: Flute: Bizet: Carmen Suite No. 1 (Intermezzo) – Orchestra Excerpts

 

6. C. Debussy – Preludium do Popołudnia Fauna

– fragment: Flute: Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (Beginning until Reh 3) – Orchestra Excerpts

 

7. S. Prokofiew – Piotruś i Wilk

– fragment: Peter and the wolf flute orchestra excerpt – Orchestra Excerpts

 

8. R. Strauss – Dyl Sowizdrzał

– fragment: 2017_uw_large_ensemble_flute_auditions.pdf (washington.edu)

 

9. I. Strawiński – Pietruszka

– fragmenty: 0-2, 31-32, 53-54, 55-56, 71-73 IMSLP523922-PMLP179431-PMLUS00670-1Flute_1,_2,_Piccolo_1,_2_(also_Flute_3,_4).pdf

 

10a. M. Ravel – Bolero

– fragment: Flute: Ravel: Bolero (Beginning until Reh 1) – Orchestra Excerpts

 

10b. M. Ravel – Dafnis i Chloe

– fragmenty II suity 155-156, 176-179, 184-187, 201-203, 218-221: ineo224e-20160114113106 (imslp.org)

 

11. K. Szymanowski – IV Symfonia

– druga część: https://www.dropbox.com/s/ho4ebegpjfea173/SZYMANOWSKI%20-%20IV%20Symfonia.pdf?dl=0

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata