artykuł nr 1

Ogłoszenie o przesłuchaniach - WALTORNIA (na wysoką waltornię - 3,1, asystent) - PEŁNY ETAT

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

WALTORNIA (na wysoką waltornię - 3,1, asystent) - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

21 CZERWCA – I ETAP i 22 CZERWCA – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2023.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

I etap

II etap

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - wiolonczela tutti - pełny etat

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
MUZYK ORKIESTROWY TUTTI (WIOLONCZELA - PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

20 CZERWCA 2023 – I ETAP oraz 21 CZERWCA 2023 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2023.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności wiolonczela tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

Etap I:

 • J. Haydn – Koncert D-dur (Hob. VIIb: 2) - cześć I

Etap II:

 • Dvořák – Koncert h-moll op. 104 - cześć I
 • J. Haydn – Koncert D-dur (Hob. VIIb: 2) - kadencja

 

Partie orkiestrowe (smyczkowanie dowolne):

R. Strauss – „Dyl Sowizdrzał”

P. Czajkowski – VI Symfonia h- moll, część II

L. v. Beethoven – V Symfonia c-moll, część II

L. v. Beethoven – VIII Symfonia F-dur, część III

P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll, część II

G. Verdi – Messa da Requiem, część III

G. Mahler – IV Symfonia G-dur, część I

J. Brahms – II Symfonia D-dur, część II

C. Nielsen – IV Symfonia (takty 675 do 680)

F. Mendelssohn – „Sen nocy letniej”, Scherzo

R. Strauss – „Don Juan”

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy - kontrabas tutti - pełny etat

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY – KONTRABAS TUTTI - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

19 CZERWCA 2023 – I ETAP oraz 20 CZERWCA 2023– II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2023.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności kontrabas tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ (cały program grany na kontrabasie w stroju orkiestrowym, bez tłumików, bez repetycji i bez 5-struny, prosimy o wykonywanie programu w podanej kolejności):

 

ETAP 1

 • Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur: część I z kadencją H.K. Grubera (edycja Tischer-Zeitz)
 • Orkiestrówki wg załącznika

ETAP 2

 • J. S. Bach – IV Suita wiolonczelowa „Sarabanda” (opracowanie na kontrabas Tadeusz Pelczar wydanie PWM)
 • J. S. Bach – III Suita wiolonczelowa „Gigue” (opracowanie na kontrabas Tadeusz Pelczar wydanie PWM)
 • Orkiestrówki wg załącznika
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista - pierwszy głos TRĄBKA

 Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA – PIERWSZY GŁOS TRĄBKA - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

22 MAJA 2023 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2023.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności trąbka. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ

ETAP 1

 • J. Haydn – Koncert Es-dur, część 1 bez kadencji (obowiązkowo na trąbce B)
 • Fragmenty orkiestrowe – partie 1. głosu:
 1. L. van Beethoven – Uwertura do Leonory III – sygnał
 2. M. Musorgski – Obrazki z wystawyPromenada, Samuel Goldenberg i Szmul
 3. G. Mahler – V Symfonia, część 1 – początek do 3 taktu po numerze 1
 4. I. Strawiński – Pietruszka – od numeru 135 z przedtaktem do numeru 139

 

ETAP 2

 • A. Honegger – Intrada
 • Fragmenty orkiestrowe – partie 1. głosu:
 1. M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur, część 1
 2. G. Mahler – III Symfonia, część 3, partia posthornu od 1 taktu przed numerem 14 do numeru 17
 3. B. Bartok – Koncert na Orkiestrę, część 1 od taktu 358 do 389, część 2 od taktu 90 do taktu 120
 4. R. Strauss – Symfonia Alpejska, od pół taktu przed numerem 68 do 4 taktu po 69, 2 takt po numerze 70 do 1 taktu przed 71, 2 takt z przedtaktem po numerze 75 do 1 taktu przed 76
 5. J. S Bach- Oratorium na Boże Narodzenie, część 6 numer 64 od początku do taktu 13
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze - Zastępca Głównego Księgowego

Filharmonia Narodowa w Warszawie (00-950) ul. Jasna 5 poszukuje odpowiedzialnego i dyspozycyjnego pracownika na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.

Niezbędne są:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne, preferowany kierunek rachunkowość,
 • udokumentowane minimum 10 letnie doświadczenie  na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (CIT,VAT),
 • znajomość zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, dobra znajomość MS Excel,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Obowiązki:

 • udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych jednostkowych,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie wybranych sprawozdań statystycznych,
 • monitorowanie i nadzorowanie aspektów księgowo-podatkowych związanych z działalnością firmy,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • dekretacja dokumentów i wprowadzenie do rejestru: Zakupu, Środków Trwałych, WNU, WNT, Import usług, Import Towarów,
 • prowadzenie analityki do pozostałych przychodów i kosztów oraz strat i zysków,
 • prowadzenie syntetyki,
 • prowadzenie analityki funduszy specjalnych (ZFŚS),
 • prowadzenie kartoteki środków trwałych,
 • sporządzanie tabeli amortyzacyjnej,
 • sporządzanie deklaracji dla PEFRON,
 • współudział przy opracowywaniu planów, analiz i informacji,
 • ewidencjonowanie dokumentów magazynowych i wydawniczych oraz uzgadnianie kont,
 • wsparcie Głównej Księgowej w rozwiązywaniu bieżących kwestii związanych z pracą działu,

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę w instytucji kultury,
 • umowę o pracę, na początek na okres próbny,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • dofinasowanie do karty rekreacyjno-sportowej.

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O PRZESŁANIE APLIKACJI NA ADRES: mnieciecka@filharmonia.pl

 

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji zamieść w swoich dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa w Warszawie, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa przetwarzała moje dane osobowe umieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji wykraczające poza zakres określony przepisami prawa i niezbędny do zawarcia umowy w celu wzięcia udziału mojej osoby w rekrutacji prowadzonej przez Filharmonię Narodową. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Szanowni Państwo,

Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonia Narodowa”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych kandydatów na pracownika.

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO , art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń) oraz w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody - w celu kontaktu z Państwem w przypadku organizowania przez Filharmonię Narodową przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody).

Jeśli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, Filharmonia Narodowa zachęca do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych  Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub na adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych  odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Filharmonię Narodową podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług z zakresu działalności kulturalnej, podmiotem świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, druku, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji są Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub na adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa  danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Państwa udziału w procesie rekrutacji.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.