artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 37 RODO Filharmonia Narodowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Narodowej.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Piotr Dębski

 tel. 22 55 17 103

rodo@filharmonia.pl