artykuł nr 1

Kontakt

Filharmonia Narodowa
00-950 Warszawa
ul. Jasna 5

Strona internetowa
www.filharmonia.pl

Centrala
 22 55 17 111

Sekretariat
 22 55 17 102, 22 55 17 103
 faks: 22 55 17 200

E-mail
sekretariat@filharmonia.pl
filharmonia@filharmonia.pl

Informacja o biletach
(pn.-pt., godz. 9.00 - 15.00)

 22 55 17 127, 22 55 17 128, 22 55 17 149, 22 55 17 188
bilety@filharmonia.pl

Kasy biletowe
Sala Koncertowa -  22 55 17 130, 22 55 17 131
Sala Kameralna -  22 55 17 132

NIP
525-000-97-43

Numer konta bankowego
Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, al. Jerozolimskie 7
nr konta: 07 1130 1017 0020 1461 3520 0007
 

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zainteresowanych kontaktem z nami. Jeśli kontaktujemy się z Państwem po raz pierwszy informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa;
  2. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych FN to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub elektroniczny adres e-mail: rodo@filharmonia.pl;
  3. przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, oferty, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej do kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą z FN);
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową, "Fundacji Filharmonii Warszawskiej" z siedzibą w Warszawie, innym instytucjom prowadzącym działalność kulturalną;
  5. Państwa dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia upływu 10 lat od dnia wysłania odpowiedzi lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. są Państwo uprawnieni do żądania od FN dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Państwem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Państwem;
  8. nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa;
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.