główna zawartość
artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania na Dostawę instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/12/2017

Załączniki:
Załącznik 318.246 KB
artykuł nr 2

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/01/12/2017

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww.  ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV:

 1. 48820000-2 – serwery,
 2. 32420000-3  – urządzenia sieciowe,
 3. 30213000-5 – komputery osobiste,
 4. 30213100-6 – komputery przenośne,
 5. 48000000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na pakiet B.

Dotyczy postępowania ZP 01/11/2017:

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części:

 • Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2)
 • Pakiet B - Druk offsetowy
 • Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa
 • Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
 • Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m)
 • Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
Załączniki:
Zawiadomienie 1.566 MB
artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Załączniki:
Plan zamówień publicznych 2018 52.201 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych - znak postępowania ZP/01/11/2017

Przedmiot zamówienia:

Druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części:

 • Pakiet A - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2)
 • Pakiet B - Druk offsetowy
 • Pakiet C - Druk offsetowy – książka programowa
 • Pakiet D - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)
 • Pakiet E - Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m)
 • Pakiet F - Druk cyfrowy (arkuszowy, ≤ A3+)

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (tj. poniżej 135.000 euro).

Kod CPV: 79823000-9

artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Załączniki:
Zawiadomienie 234.311 KB
artykuł nr 7

Informacja z otwarcia ofert  - dotyczy postępowania  ZP/01/10/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia na usługę społeczną polegającą na świadczeniu usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

Załączniki:
Informacja 163.545 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/10/2017

Znak postępowania: ZP/01/10/2017

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach Programu korzyści pracowniczych.

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP/01/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidzianych w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyką" - sezon 2017/2018.

Załączniki:
Załącznik 436.474 KB
artykuł nr 10

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania ZP/1/08/2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę transportową tras koncertowych przewidziany w ramach programu edukacyjnego "Spotkania z muzyka" - sezon 2017/2018.

Załączniki:
Informacja 235.271 KB
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP01/06/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

artykuł nr 12

Informacja - dotyczy ZP01/06/2017

Informacja wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Załączniki:
Załącznik 93.722 KB
artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP2/05/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą  energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego - znak postępowania: ZP 01/06/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Znak postępowania: ZP 01/06/2017

Załączniki:
SIWZ 1.121 MB
artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyniku oceny ofert w etapie II oraz Zawiadomienie o wyniku oceny ofert w postępowaniu - dotyczy ZP1/05/2017

Dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 1.043 MB
artykuł nr 16

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP2/05/2017

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 243.283 KB
artykuł nr 17

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Załączniki:
Treść informacji 244.947 KB
artykuł nr 18

Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu ZP 1/05/2017

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Załączniki:
Treść wyjaśnienia 303.535 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania ZP2/05/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Załączniki:
SIWZ 1.902 MB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu - dotyczy ZP 01/05/2017

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018.

Załączniki:
Ogłoszenie 3.153 MB
Załączniki nr 1-7 55.902 KB
artykuł nr 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP1/04/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa studia nagrań w Filharmonii Narodowej w Warszawie - etap II".

artykuł nr 22

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/04/2017

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 w związku z art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1020,z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa studia nagrań w Filharmonii Narodowej w Warszawie – Etap II", Zamawiający zamieszcza informacje.

artykuł nr 23

Odpowiedzi na pytania - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/04/2017

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa studia nagrań w Filharmonii Narodowej w Warszawie – Etap II.

artykuł nr 24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania ZP1/04/2017

artykuł nr 25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ZNP/01/04/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych do Filharmonii Narodowej w trybie zapytania ofertowego.

artykuł nr 26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP 1/02/2017

Filharmonia Narodowa w Warszawie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych Filharmonii Narodowej w Warszawie".

artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe - dotyczy "Programu komputerowego do obsługi tras koncertowych" - ZNP/03/03/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza zamówienie, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na dostawę „Programu komputerowego do obsługi tras koncertowych” oraz świadczenie usługi utrzymania, w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły zapytania ofertowego, w tym opis przedmiotu zamówienia oraz termin składania ofert, znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 4.631 MB
artykuł nr 28

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego ZP1/02/2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego na:

"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych w Filharmonii Narodowej w Warszawie".

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 534.424 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania ZP1/02/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych w Filharmonii Narodowej w Warszawie".

 

SIWZ adaptacja pomieszczeń biurowych

10_1-ARCHITEKTURA.zip

10_2-INS_ELEKTRYCZNE.zip

10_3-INS_SANITARNE.zip

10_4-KONSTRUKCJA.zip

10 5 REWIZJA DOKUMENTACJI.zip

11 STWIORB.zip

ZAL NR 12 PRZEDMIARY ROBOT.zip

artykuł nr 30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. ZP1/01/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

“Druk z dostawą materiałów promocyjno – reklamowych z podziałem na części”

ZAWIADOMIENIE

Załączniki:
Zawiadomienie 363.616 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania ZP1/01/2017

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno reklamowych z podziałem na części:

Pakiet A - Druk offsetowy,

Pakiet B - Druk offsetowy – książka programowa. 

SIWZ wraz z zał. 1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ - próbki do wydruku

Ogłoszenie o zmianie w SIWZ

Zawiadomienie z otwarcia ofert

artykuł nr 32

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Załączniki:
Plan postępowań 2017 779.423 KB