główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy tutti - II skrzypce

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – II SKRZYPCE (PEŁEN ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 24 WRZEŚNIA 2018 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności skrzypce tutti.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje.

Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. W. A. Mozart – I część Koncertu A-dur KV 219 z kadencją J. Joachima lub I część Koncertu D-dur KV 218 z kadencją J. Joachima
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J. S. Bach - dwie kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo
 2. Partie orkiestrowe
artykuł nr 2

Konkurs na Prelegentów - Animatorów

Filharmonia Narodowa ogłasza konkurs na Prelegentów – Animatorów.

Współpraca obejmuje następujące zadania realizowane na podstawie odrębnych umów o dzieło:
- tworzenie koncepcji merytorycznej cyklu Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci;
- realizację koncertów i animacji odbywających się w przerwach koncertów w charakterze osoby prowadzącej.

Filharmonia Narodowa bierze pod uwagę możliwość realizacji w/w zadań przez jedną osobę.

Wymagania: udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu koncertów / audycji / warsztatów muzycznych dla dzieci oraz wykształcenie muzyczne.

Oferujemy możliwość realizowania własnych pomysłów w jednej z najważniejszych instytucji muzycznych w kraju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą CV wraz z jednym nagraniem wideo prezentującym prowadzony przez siebie koncert na adres: Dział Edukacji Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: filh-edu@filharmonia.pl – do 8 maja 2018 (zgłoszenia wysłane pocztą, które nadejdą po tym terminie nie będą brane pod uwagę w rekrutacji).

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają indywidualne zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat dalszej rekrutacji.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przesłuchaniach - altówka i waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ALTÓWKA TUTTI (PEŁEN ETAT)

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
18 CZERWCA 2018 – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. K. Stamitz – I Koncert na altówkę D-dur, część I – kadencja do wyboru: Klengla lub Beyera
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J.S.Bach – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
                                                 albo
  M.Reger – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
 2. Partie orkiestrowe

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA


Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent, PEŁEN ETAT)

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
20 CZERWCA 2018 – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. Mozart – Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja
 2. Brahms – III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110) przykład
 3. Beethoven – VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161) przykład
 4. R. Strauss – Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P) przykład
 5. R. Strauss – Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (3 waltornia od 29 do 33) przykład

ETAP 2

 1. R. Strauss – I Koncert op.11, część 1 (cała)
 2. Brahms – II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477) przykład
 3. Brahms – I Koncert fortepianowy op. 15, część 1 Maestoso (3 waltornia, 210-215) przykład
 4. Mahler – IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6
 5. R.Strauss – Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2) przykład

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

 • WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent)

Przewidywany termin przesłuchań:

2 października 2017, godz. 9:00 – I etap

3 października 2017, godz. 17:00 – II etap

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przesłuchaniach - harfa i wiolonczela

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

 • HARFA – ½ etatu muzyk solista
 • WIOLONCZELA – pełen etat muzyk tutti

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 godz. 12.00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności wiolonczela i harfa. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Egzamin na harfę solo odbywać się będzie na instrumencie orkiestrowym Salvi model Minerva - istnieje możliwość wcześniejszego wypróbowania instrumentu. Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.