główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk solista

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

27 STYCZNIA 2020 – I ETAP oraz 28 STYCZNIA 2020 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

 1. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219, I cz. z kadencją
 2. Koncert skrzypcowy I cz. z kadencją do wyboru:
  Czajkowski, Beethoven, Brahms, Sibelius, Wieniawski (Nr 1 fis-moll i Nr 2 d-moll), Karłowicz lub Szostakowicz (I koncert, I i II cz. kadencja)
 3. J. S. Bach – 2 kontrastujące części lub Tempo di ciaccona na skrzypce solo BWV 1001-1006
 4. Sola orkiestrowe:

Rimski-Korsakow – Szeherezada

R. Strauss – Ein heldenleben

Beethoven – Missa solemnis

J. S. Bach – Msza h-moll

Szostakowicz – Symfonia nr 6

 

 1. Fragmenty orkiestrowe:

W. A. Mozart – Wesele figara, uwertura

Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84

Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97

Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie

Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata 

 

Załączniki:
Materiały orkiestrowe 7.676 MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przesłuchaniach - Dyrygent-Asystent Dyrektora Chóru

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Chóru Filharmonii Narodowej Bartosza Michałowskiego w sezonie 2019/2020 z możliwością przedłużenia na kolejny sezon.

W konkursie mogą wziąć udział dyrygenci polscy, posiadający dyplom ukończenia wyższej uczelni muzycznej na kierunku dyrygentura chóralna lub dyrygentura symfoniczna (należy wykazać doświadczenie w pracy z chórem), urodzeni po 20 października 1984 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.10.2019, 23:59.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Na adres: msikora@filharmonia.pl należy przesłać:

 • Życiorys artystyczny
 • Od jednego do trzech nagrań wideo z koncertu i/lub próby z chórem (link)
 • Podpisane i zeskanowane zgłoszenie udziału oraz oświadczenie (RODO) 

Na podstawie przesłanych materiałów zostanie wyłoniona grupa kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na przesłuchania. Dyrygenci dopuszczeni do przesłuchań zostaną poinformowani drogą elektroniczną do 25.10.2019.

 

ETAP I - 6 listopada 2019 (maksymalnie 8 uczestników)

1. Próba z zespołem kameralnym [20 minut]

  Utwór nieznany zespołowi. Kandydat otrzyma partyturę godzinę przed próbą.

2. Rozmowa

ETAP II - 7 listopada 2019 (maksymalnie 4 uczestników)

 

Próba tutti [20 minut]

Krzysztof Penderecki, Missa Brevis - kandydat zostanie poproszony o pracę nad

wskazanym fragmentem utworu.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

 

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przesłuchaniach - WALTORNIA - I GŁOS (PEŁNY ETAT)

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

WALTORNIA I GŁOS (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

2 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz 3 WRZEŚNIA 2019 – II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. Mozart   Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja
 2. Brahms   III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110) przykład
 3. Beethoven   VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161) przykład
 4. R. Strauss   Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P) przykład
 5. R. Strauss   Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (początek)

ETAP 2

 1. R. Strauss   I Koncert op.11, część 1 (cała)
 2. Brahms   II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477) przykład
 3. Beethoven   VII Symfonia op. 92, część 1 Vivace (takty 84-101)
 4. Brahms   I Symfonia, op. 68, część 2 Andante sostenuto (takty 91-105)
 5. Mahler   IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6
 6. R.Strauss Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2) przykład
Załączniki:
Orkiestrówki 3.495 MB
Obowiązek informacyjny dla Kandydata 73.703 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przesłuchaniach - MUZYK ORKIESTROWY TUTTI - ALTÓWKA (PEŁNY ETAT)

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI ALTÓWKA (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

11 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. K. Stamitz I Koncert na altówkę D-dur, część I – obowiązkowa kadencja Klengla
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J.S.Bach   2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
    albo
  M.Reger 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
 2. Partie orkiestrowe
Załączniki:
Orkiestrówki 5.314 MB
Obowiązek informacyjny dla Kandydata 73.703 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przesłuchaniach - MUZYK ORKIESTROWY TUTTI - II SKRZYPCE (PEŁNY ETAT)

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI II SKRZYPCE (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

9 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz 10 WRZEŚNIA – II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności skrzypce tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. W. A. Mozart – I część Koncertu A-dur KV 219 z kadencją J. Joachima lub I część Koncertu D-dur KV 218 z kadencją J. Joachima
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J. S. Bach – 2 kontrastujące części z Sonat lub Partit na skrzypce solo
 2. Partie orkiestrowe
Załączniki:
Orkiestrówki 2.321 MB
Obowiązek informacyjny dla Kandydata 73.703 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o przesłuchaniach - MUZYK ORKIESTROWY TUTTI - KONTRABAS (PEŁNY ETAT)

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI KONTRABAS (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

13 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności kontrabas tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 • Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur, cz. I z kadencją (dowolną), cz. II bez kadencji
 • Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)

ETAP 2

 • Siergiej Kusewicki – Koncert fis-moll (strój orkiestrowy), cz. I z towarzyszeniem fortepianu
 • Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)
Załączniki:
Orkiestrówki 4.996 MB
Obowiązek informacyjny dla Kandydata 73.703 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o przesłuchaniach - Dyrygent-Asystent Dyrektora Artystycznego

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyko.

Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach:

 • I etap w dniu 3 września 2019 r.: (do 8 uczestników, czas prezentacji do 10 minut) - repertuar przesłuchań: Carl Maria von Weber – uwertura do opery Oberon
 • II etap w dniu 4 września 2019 r.: (do 3 uczestników, czas prezentacji do 20 minut) - repertuar przesłuchań Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88
 • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Maestro Andrzejem Boreyko

Konkurs adresowany jest do dyrygentów polskich urodzonych po 3 września 1989 r. Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2019/20 z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 1. Życiorys artystyczny
 2. List motywacyjny
 3. Link do nagrania video z koncertu lub próby kandydata
 4. Ewentualne listy rekomendacyjne

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres emailowy msikora@filharmonia.pl do dnia 10 maja 2019 r.

Dyrygenci dopuszczeni do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni drogą emailową do dnia 5 czerwca 2019 r.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

 

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

 

Załączniki:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przesłuchaniach - muzyk orkiestrowy tutti - II skrzypce - NIEAKTUALNE

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – II SKRZYPCE (PEŁEN ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 24 WRZEŚNIA 2018 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności skrzypce tutti.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje.

Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. W. A. Mozart – I część Koncertu A-dur KV 219 z kadencją J. Joachima lub I część Koncertu D-dur KV 218 z kadencją J. Joachima
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J. S. Bach - dwie kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo
 2. Partie orkiestrowe
artykuł nr 9

Konkurs na Prelegentów - Animatorów

Filharmonia Narodowa ogłasza konkurs na Prelegentów – Animatorów.

Współpraca obejmuje następujące zadania realizowane na podstawie odrębnych umów o dzieło:
- tworzenie koncepcji merytorycznej cyklu Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci;
- realizację koncertów i animacji odbywających się w przerwach koncertów w charakterze osoby prowadzącej.

Filharmonia Narodowa bierze pod uwagę możliwość realizacji w/w zadań przez jedną osobę.

Wymagania: udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu koncertów / audycji / warsztatów muzycznych dla dzieci oraz wykształcenie muzyczne.

Oferujemy możliwość realizowania własnych pomysłów w jednej z najważniejszych instytucji muzycznych w kraju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą CV wraz z jednym nagraniem wideo prezentującym prowadzony przez siebie koncert na adres: Dział Edukacji Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: filh-edu@filharmonia.pl – do 8 maja 2018 (zgłoszenia wysłane pocztą, które nadejdą po tym terminie nie będą brane pod uwagę w rekrutacji).

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają indywidualne zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat dalszej rekrutacji.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przesłuchaniach - altówka i waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ALTÓWKA TUTTI (PEŁEN ETAT)

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
18 CZERWCA 2018 – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. K. Stamitz – I Koncert na altówkę D-dur, część I – kadencja do wyboru: Klengla lub Beyera
 2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

 1. J.S.Bach – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
                                                 albo
  M.Reger – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
 2. Partie orkiestrowe

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA


Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent, PEŁEN ETAT)

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
20 CZERWCA 2018 – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

 1. Mozart – Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja
 2. Brahms – III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110) przykład
 3. Beethoven – VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161) przykład
 4. R. Strauss – Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P) przykład
 5. R. Strauss – Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (3 waltornia od 29 do 33) przykład

ETAP 2

 1. R. Strauss – I Koncert op.11, część 1 (cała)
 2. Brahms – II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477) przykład
 3. Brahms – I Koncert fortepianowy op. 15, część 1 Maestoso (3 waltornia, 210-215) przykład
 4. Mahler – IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6
 5. R.Strauss – Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2) przykład

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA

artykuł nr 11

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

 • WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent)

Przewidywany termin przesłuchań:

2 października 2017, godz. 9:00 – I etap

3 października 2017, godz. 17:00 – II etap

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przesłuchaniach - harfa i wiolonczela

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

 • HARFA – ½ etatu muzyk solista
 • WIOLONCZELA – pełen etat muzyk tutti

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 godz. 12.00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności wiolonczela i harfa. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Egzamin na harfę solo odbywać się będzie na instrumencie orkiestrowym Salvi model Minerva - istnieje możliwość wcześniejszego wypróbowania instrumentu. Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.