główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przesłuchaniach - waltornia

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

  • WALTORNIA – na wysoką waltornię (3,1, asystent)

Przewidywany termin przesłuchań:

2 października 2017, godz. 9:00 – I etap

3 października 2017, godz. 17:00 – II etap

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przesłuchaniach - harfa i wiolonczela

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

  • HARFA – ½ etatu muzyk solista
  • WIOLONCZELA – pełen etat muzyk tutti

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 godz. 12.00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności wiolonczela i harfa. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Egzamin na harfę solo odbywać się będzie na instrumencie orkiestrowym Salvi model Minerva - istnieje możliwość wcześniejszego wypróbowania instrumentu. Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.