artykuł nr 1

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa Filharmonii Narodowej:

1. Właściciel – Skarb Państwa

2. Wieczysty użytkownik – Filharmonia Narodowa w Warszawie

3. Działka zabudowana – Księga Wieczysta nr 307445, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Dz. Kw. VI 3725/99