główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych

Przedmiot zamówienia: Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

Znak postępowania: ZP/01/04/2021

artykuł nr 2

Modernizacja holu kasowego w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja holu kasowego w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy 

Znak postępowania:

ZP/03/03/2021 

artykuł nr 3

Wymiana drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przedmiot zamówienia:

Wymiana drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i zachodniej w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy

 

Znak postępowania: ZP/02/03/2021

artykuł nr 4

Modernizacja łazienek administracyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

Roboty budowlane - modernizacja łazienek administracyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamo?wien? Publicznych w dniu 01.02.2021 nr 2021/BZP 00004794/01/P - wersja 1