główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami

Przedmiot zamówienia:  Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony

artykuł nr 2

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 

1. 09310000-5 - elektryczność 

2. 65310000-9 - przesył energii elektrycznej 

Numer postępowania: ZP/01/06/2020

artykuł nr 3

Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami 

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

Kod CPV: 3234100005 – Mikrofony 

artykuł nr 4

Dostawa półek dyskowych wraz z wyposażeniem do macierzy, licencji oprogramowania Commvault oraz komputerów i wysokiej jakości konwerterów audio, integralnych urządzeń do rejestracji dźwięku oraz przełączników sieciowych

Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kod CPV: 

48710000-8 – Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania; 

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

37453300-1 – Dyski; 

30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych; 

317111120-0 – Przetworniki; 

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

30213000-5 – Komputery osobiste; 

32420000-3 – Urządzenia sieciowe 

artykuł nr 5

Remont łazienek reprezentacyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej wWarszawie

Przedmiot zamówienia:

Remont łazienek reprezentacyjnych w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy

 

Kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45442100-8 Roboty malarskie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45431000-7 Kładzenie płytek

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

  Załączniki nr 8b - 8d