główna zawartość
artykuł nr 1

Skargi i wnioski

Informacja o sposobach składania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Regulaminem organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej w Sekretariacie Dyrektora lub innym Dziale Filharmonii Narodowej:

sekretariat@filharmonia.pl

 faks: 22 55 17 200

Informacje o stanie załatwionych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać  kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.pl.